במרכזים למניעת אלימות במשפחה ניתן טיפול פרטני ו/או קבוצתי על ידי עובדים סוציאלים מומחים לנשים, גברים וילדים נפגעים ופוגעים במשפחה. בארץ פועלים 67 מרכזי טיפול ע"י המחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובחלקם בשיתוף עמותות וארגונים.

 • ההפניה למרכז למניעת אלימות במשפחה יכולה להיעשות בכמה אופנים:
  • באופן עצמי.
  • באמצעות מחלקות הרווחה.
  • באמצעות שרותי המבחן.
  • באמצעות המשטרה.
  • באמצעות מערכות הבריאות.
  • באמצעות גורמי טיפול נוספים.
 • הייעוץ הראשוני במרכז למניעת אלימות במשפחה הוא ללא תשלום. קבלת טיפול מותנית בהשתתפות סמלית, על פי גובה הכנסות.

פרטים

שיוך:משרד הרווחה והביטחון החברתי
אתר אינטרנט:חיפוש מרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תפקיד

נושאים וזכויות