הוצאת צו הגנה נועדה להבטיח את שלומו של אדם שסובל מאלימות מצד בן משפחה
הפרת הצו היא עבירה פלילית שעלולה לגרור הגשת כתב אישום ומעצר
קיימת גם אפשרות לבקש צו למניעת הטרדה מאיימת (לכל אדם ולא רק בן משפחה)
הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום
למידע רשמי ראו אתר הרשות השופטת
טפסים
שימו לב

בית משפט או בית דין דתי יכולים לתת צו הגנה נגד אדם שהתנהג באלימות או שיש חשש שהתנהג באלימות במשפחה.

 • הצו ניתן כדי להגן על בן המשפחה והוא יכול לכלול איסורים, תנאים והוראות שונות, כמו:
  • איסור להיכנס לדירה שבה גר בן המשפחה או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה הדירה (גם אם הדירה בבעלותו או שהוא משכיר אותה).
  • איסור להטריד את בן המשפחה בכל דרך ובכל מקום.
  • איסור לעשות פעולות או דברים שימנעו מבן המשפחה להשתמש בנכס ששייך לו (גם אם לאדם שנגדו הוצא הצו יש בעלות מסוימת על הנכס).
  • איסור להחזיק או לשאת נשק (כולל נשק שניתן מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה) ואם לאדם שנגדו ניתן הצו יש נשק, בית המשפט יורה להחרים אותו מיד.
  • להפקיד ערובה (כסף מזומן או חתימה על התחייבות כספית) כדי להבטיח את קיומם של תנאי והוראות הצו. במקרה של הפרה של תנאי והוראות הצו, באופן מלא או חלקי, יהיה ניתן לממש את הערובה ולחלט את הכספים.
  • התחייבות לקבל טיפול (פירוט בהמשך).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לקבלת צו הגנה יכול להגיש:
 • בית המשפט או בית הדין רשאים להוציא צו הגנה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • בסמוך (שעות עד ימים) להגשת הבקשה, האדם נגדו מבוקש הצו נהג באלימות כלפי בן המשפחה, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו.
  • קיים בסיס סביר להניח שהתנהגותו של האדם נגדו מבוקש הצו מהווה סכנה גופנית ממשית לבן המשפחה או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  • האדם נגדו מבוקש הצו התעלל בבן המשפחה התעללות נפשית מתמשכת או התנהג בצורה שלא מאפשרת לבן המשפחה לנהל באופן סביר ותקין את חייו.


למי ואיך פונים

שימו לב
אם הנפגע הוא מתחת לגיל 18, חייבים להגיש את הבקשה לצו הגנה לבית המשפט לענייני משפחה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה במזכירות בית המשפט או בית הדין, היא תועבר לשופט או לדיין אשר יקיימו דיון בהקדם האפשרי ובאותו היום.
 • בית המשפט או בית הדין רשאים לקיים את הדיון במעמד צד אחד, כלומר, רק עם הצד שהגיש את הבקשה.
 • בסיום הדיון במעמד צד אחד, יוחלט האם לקבל את הבקשה ולהוציא צו הגנה, אשר יישלח לצד השני על-ידי בית המשפט או בית הדין.
 • יחד עם צו ההגנה שניתן במעמד צד אחד, ייקבע מועד לדיון נוסף (בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-7 ימים) עם שני הצדדים- הצד שהגיש את הבקשה והצד שהצו מופנה נגדו.
 • לאחר הדיון במעמד שני הצדדים, בית המשפט או בית הדין רשאים להאריך את תוקף הצו, לשנות את תנאיו וכן לתת כל הוראה שתבטיח את שלומו ובטחונו של מגיש הבקשה.
 • תוקף הצו לא יעלה על 3 חודשים, אך בסיום תקופה זו, בית המשפט או בית הדין רשאי להאריך את תוקף הצו, לפי שיקול דעתו.
 • ככלל, לא יוארך הצו לתקופה של יותר מ-6 חודשים נוספים, למרות שבמקרים חריגים ניתן להאריכו לתקופה של שנה, ואף לתקופה נוספת של עד שנה.

התחייבות לקבל טיפול

 • החל מיום 15.08.2022 אדם שנגדו ניתן צו הגנה, יופנה לעובד סוציאלי כדי לבדוק את התאמתו לטיפול.
 • מטרת ההפניה היא לבדוק אם האדם מתאים לטיפול, איזו מסגרת טיפולית מתאימה לו והאם יש בה מקום.
 • אם לפי חוות הדעת של העובד הסוציאלי הוא מתאים לטיפול ונמצאה מסגרת טיפולית שיש בה מקום, בית המשפט או בית הדין רשאים לקבוע שעליו לקבל טיפול במסגרת הטיפולית שהומלצה בחוות הדעת, כחלק בלתי נפרד מתנאי הצו.
שימו לב
 • הפניה לעובד סוציאלי לקבלת חוות דעת והתחייבות לקבלת טיפול לא יחולו:
  • על צו הגנה שניתן במעמד צד אחד, אלא אם האדם שנגדו ניתן הצו הוזמן לדיון כדין ולא התייצב.
  • על צו הגנה שניתן נגד קטין.
  • אם בית המשפט או בית הדין יקבעו וירשמו בהחלטה או בצו שיש סיבות מיוחדות לכך.

ערעור

 • אם בית המשפט לענייני משפחה או בית משפט השלום דחה את הבקשה, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
 • אם בית הדין הרבני דחה את הבקשה, ניתן להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי טרם הגשת הערעור.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום אגרה.
 • הפרת הוראה מהוראות הצו היא עבירה פלילית שעלולה להביא למעצרו של מפר ההוראות ולהגשת כתב אישום נגדו.
 • הוצאת צו הגנה לא מונעת את האפשרות להגיש בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת (נגד כל אדם).
 • אם הבקשה נדחתה ונקבע שהיא קנטרנית (לא רלוונטית, לא כנה, טורדנית), ניתן להטיל על מי שביקש את הצו:
  • תשלום הוצאות משפט לטובת המדינה ולטובת הצד שנפגע.
  • תשלום פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • צו הגנה - האתר לזכויות נפגעות ונפגעי עבירה

תודות

 • המידע המקורי בדף זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה