הקדמה:

הוצאת צו הגנה נועדה להבטיח את שלומו של אדם הסובל מאלימות מצד בן משפחה
הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר
הוצאת הצו אינה מוסיפה ואינה גורעת מהזכות לבקש הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת
הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום אגרה
למידע נוסף ראו בקשה לצו הגנה באתר הרשות השופטת
שימו לב

על-פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בית משפט או בית דין דתי יכול להוציא צו הגנה במקרים של אלימות או חשש לאלימות במשפחה.

 • צו זה אוסר על אדם, לעשות את אחד או יותר מהבאים:
  • להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא).
  • להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.
  • לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס.
 • במסגרת הצו ניתן לבקש מבית המשפט או מבית הדין שיורה על אמצעים נוספים כגון: מתן ערובה להתנהגות טובה, שיבטיחו את שלומו של בן המשפחה הנפגע או הוראות בדבר סידורים שונים הנדרשים עקב צו זה.
 • אם החליט בית המשפט או בית הדין לתת צו הגנה, יאסור על מי שנתן נגדו הצו לשאת נשק ויורה להחרים להחזיק את נשקו לאלתר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צו הגנה רשאי לבקש כל בן משפחה החושש מאלימות או שקיימת אלימות במשפחתו או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או עובד סוציאלי.
 • בן זוג מאותו מין רשאי לבקש צו הגנה - גבר נגד בן זוגו ואישה נגד בת זוגה. למידע נוסף ראו בערך זה.
 • בית המשפט או בית הדין רשאי להוציא את הצו באחד משני המקרים הבאים:
  • אדם נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבירות מין בסמוך (שעות עד ימים) לפני הגשת הבקשה. הליך הוצאת הצו אמור להיות זריז, מתוך הנחה שמדובר במצוקה קשה. לא ניתן לבקש את הצו חודש לאחר האירוע (במקרה זה ניתן לפנות לבית המשפט במסגרת ההליכים הרגילים).
  • קיים בסיס סביר להניח שאותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו.
 • בית המשפט רשאי לתת צו כשרק אחד מהצדדים נמצא לפניו. אם עשה כן, עליו לקבוע דיון בו ייקחו חלק שני הצדדים, תוך 7 הימים הבאים. האחריות להודיע לבן המשפחה שאינו נוכח על הדיון היא של בית המשפט ולא של בן המשפחה המתלונן.
 • אם בית המשפט התבקש להוציא את הצו כדי להגן על קטין, בית המשפט יודיע לעובד סוציאלי על מתן הצו.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט או בית הדין, יישקל הנושא ויוחלט האם להוציא את הצו.
 • תוקף הצו לא יעלה על 3 חודשים, ובסיום תקופה זו, יכול בית המשפט להאריך את הצו לפי שיקול דעתו.
 • בדרך כלל לא יוארך הצו לתקופה של יותר מ-6 חודשים נוספים, למרות שבמקרים חריגים ניתן להאריכו לתקופה של שנה, ואף לתקופה נוספת של עד שנה.

ערעור

 • אם בית המשפט לענייני משפחה או בית משפט השלום דחה את הבקשה, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
 • אם בית הדין הרבני דחה את הבקשה, ניתן להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול.

חשוב לדעת

 • אם בית המשפט יתרשם כי הבקשה לצו ההגנה הוגשה מסיבות "נקמניות" ולא כנות, יהיה רשאי לחייב את מבקש הצו בהוצאות משפט של המדינה או הצד השני ואף להורות למבקש לפצות אותו.
 • במקרים של הפרת הצו ניתן לפנות למשטרה או לבית המשפט.
  • במקרה של פניה למשטרה, היא אינה חייבת לעצור את בן המשפחה המפר אלא רק לשקול האם יש לעצור את החשוד בשל חשש לשלומו של המוטרד.
 • צו הגנה אינו מוסיף ואינו גורע מהזכות לבקש הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת.

הפרת הצו

 • הפרת הוראה מהוראות הצו משמעה עבירה פלילית של הפרה הוראה חוקית, ועלולה להביא למעצרו של אדם ואף להגשת כתב אישום נגדו.

גורמי ממשל

תודות

 • המידע המקורי בדף זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה