הקדמה:

"אבן דרך" הוא מרכז יום טיפולי, שיקומי וחינוכי לנערים עד גיל 20 אשר השתחררו מכלא הנוער אופק.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:אסירים משתחררים
טלפון:09-8990565
09-8995843
פקס:09-8910810
שנת הקמה:2007

הרחבה

  • מדובר במסגרת טיפולית-פנימייתית הפועלת שבעה ימים בשבוע.
  • המרכז הוקם במרכז הארץ במאי 2007 ומהווה ניסיון ראשוני בארץ לשיקום אותם נערים.
  • מטרת המרכז היא להוות מסגרת של מעבר הדרגתי מבית הסוהר לקהילה, בה מותאמת לכל נער על פי צרכיו, תכנית שיקומית, הנבנית באווירה בריאה ולא בתנאי כלא.
  • המרכז נותן לנערים אלו הזדמנות שנייה, לתקן את חייהם ולחזור לדרך חיים נורמטיבית, בניסיון לעזוב את העולם העברייני המוכר להם.
  • ב"אבן דרך" שוהים עד 15 נערים למשך ארבעה חודשים לכל הפחות.
  • במרכז מתקיים שיתוף פעולה מערכתי בין התחומים: טיפול, חינוך, תעסוקה והדרכה, כדי לאפשר לנער לקבל את מירב הידע והכלים להצלחה.
  • לכל נער נבנית תכנית המשך אישית הכוללת טיפול, חינוך, חונכות ותעסוקה בקהילה המהווה "רשת בטחון" עבור הנער גם לאחר סיום השהות במרכז.

שלבי השיקום

  • השילוב בתוכנית נעשה במסגרת הליך שיקומי בתיאום עם יועץ הרשות לשיקום האסיר בכלא.
  • הנער נקלט לתקופה של שלושה חודשים בהם הוא עובר תהליכי שיקום, טיפול וחינוך מתוך מטרה לסייע ביציאה מדורגת מחיי הכלא לקהילה.
  • בתום התקופה הנער ייקלט במסגרות תעסוקה וחינוך נורמטיביים.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם