הקדמה:

הרשות לשיקום האסיר היא גוף ממשלתי, שיקומי-טיפולי האחראי על שיקום אסירים בתקופת המאסר ולאחר השחרור. זהו גוף בעל עצמאות סטטוטורית, הכפוף לשר הרווחה והשירותים החברתיים.

  • מטרת העל של הרשות לשיקום האסיר היא צמצום מועדות האסירים ושילובם בחזרה בחברה הנורמטיבית.
  • הרשות פועלת על פי חוק הרשות לשיקום האסיר.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רח' כנפי נשרים 24, ירושלים 91012
טלפון:
02-6527266
פקס:
02-6252769

תפקיד

  • תפקידי הרשות לפי החוק:
  1. גיבוש מדיניות שיקום אסירים ויצירת מודעות חברתית בנושא שיקום האסיר.
  2. הכנת תכניות שיקום לקראת שחרור.
  3. שיקום אסירים בקהילה ובהוסטלים.
  4. סיוע למשפחת האסיר בעת המאסר ואחריו.
  5. פיתוח פרויקטים ייחודיים לנשות וילדי אסירים.
  6. ביצוע תכניות שיקום בפיקוח שיקום וליווי תעסוקתי.
  7. פיתוח מענים שיקומיים מותאמים לאוכלוסיות אסירים ייחודיות (נשים, נוער, עברייני מין, אלימות במשפחה, שיקום תורני, בני מיעוטים ועוד).

נושאים וזכויות