הקדמה:

משפחת קלט חירום היא משפחת אומנה הקולטת ילדים במצבי חירום וסכנה לתקופה של עד 3 חודשים
למידע נוסף ראו באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה

משפחת קלט חירום היא משפחת אומנה שהוכשרה במיוחד לקלוט ילדים במצבי חירום וסכנה לתקופה של עד 3 חודשים.

  • אצל משפחת הקלט נערכים לילד הליכי השגחה, טיפול מיידי ואבחון פיזי-ריגשי-התפתחותי מקיף, הנדרשים לתוכנית ההמשך הטיפולית שלו.
  • הגופים המפעילים את האומנה אחראים על משפחת הקלט, שצריכה להיות בעלת יכולת שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים רבים בתוך זמן קצר.
  • משפחות הקלט יכולות לקלוט עד 5 ילדים כל אחת, והן ערוכות לקליטת הילדים בכל שעות היממה.

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

  • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה