הקדמה:

חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, נחקק במטרה להבטיח את זכויות הילדים באומנה ולהסדיר את תחום האומנה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016
נוסח החוק:


נושאים וזכויות


הרחבות ופרסומים