הקדמה:

חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, נחקק במטרה להבטיח את זכויות הילדים באומנה ולהסדיר את תחום האומנה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והביטחון החברתי


נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.