נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה במערכת הראייה זכאים למימון משקפי ראייה, עדשות מגע ומשקפי שמש - בתנאים שיפורטו


נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה במערכת הראייה זכאים למימון משקפי ראייה, עדשות מגע ומשקפי שמש - בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

 • מקבלי תגמול חודשי לנפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה במערכת הראייה.

זכאות למשקפי ראייה ולעדשות מגע

 • למשקפי ראייה זכאים מי שהוכרה להם פגיעה בראייה שמצריכה תיקון בעזרת משקפיים.
 • מי שזכאים למשקפיים יכולים לקבל עדשות מגע במקום זוג משקפיים אחד.

זכאות למשקפי שמש

היקף המימון

משקפי ראייה

 • ניתן לקבל מימון עבור 2 זוגות משקפי ראייה אחת לשנתיים (או זוג אחד בשנה), שכולל:
  • מימון מלא לעדשות המשקפיים בהתאם להסדרים שנקבעו ולבדיקה האופטית.
  • מימון של עד 350 ₪ למסגרת.

משקפי שמש

 • ניתן לקבל אחת לשנתיים החזר כספי עד סכום של 300 ₪.

עדשות מגע

 • על עדשות מגע שנתיות ניתן לקבל החזר כספי עד סכום של 1,000 ₪ בשנה.
 • על עדשות מגע חודשיות ניתן לקבל החזר כספי עד סכום של 1,400 ₪ בשנה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מי שקיבלו מימון למשקפי ראייה עם עדשות מתכהות או משקפי שמש אופטיים לא יהיו זכאים גם למשקפי שמש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים