משרד האוצר הוא המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה, האמון הן על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, והן על ביצועה.
במשרד פועלים אגפים כגון אגף החשב הכללי, אגף תקציבים ואגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לצד יחידות סמך כגון רשות המסים בישראל והמדפיס הממשלתי, ויחידות נוספות כגון הרשות לזכויות ניצולי השואה והאפוטרופוס לנכסי נפקדים.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רח' קפלן 1, ירושלים
טלפון:02-5317111

תפקידי משרד האוצר

  • הכנת ההצעה של תקציב המדינה
  • ניהול הכנסות המדינה
  • גביית מסים ישירים ועקיפים
  • ניהול פעילותן של כלל החברות הממשלתיות
  • קביעת מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי
  • ניהול נכסי המדינה
  • פיקוח על גופים מרכזיים בשוק ההון

נושאים וזכויות

פרסומים והרחבות