פורטל מס הכנסה מרכז בשלב זה מידע בנושא של הקלות מס הקשורות לזכאויות נוספות.

חשוב: נכון לשנת 2019 כל נקודת מס שווה 2,616 ש"ח לשנה או 218 ש"ח לחודש.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים