פורטל מס הכנסה מרכז בשלב זה מידע בנושא של הקלות מס הקשורות לזכאויות נוספות.

חשוב: נכון לשנת 2018 כל נקודת מס שווה 2,592 ש"ח לשנה או 216 ש"ח לחודש.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים