ניצולי שואה המקבלים גמלה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
פורטל זה מהווה שער כניסה לכל הקשור בקצבה החודשית המשולמת על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לניצולי שואה ששהו במחנאות ובגטאות, וכן להטבות ושירותים נוספים שניצולי שואה אלה זכאים להם.


ניצולי שואה ששהו במחנות וגטאות זכאים לקצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה, כמו גם להטבות נוספות.

במקרה שאינכם יודעים לאיזו קצבה אתם זכאים ראו ניצולי שואה - פירוט סוגי התשלום.

ביום 09.06.2014 אישרה הכנסת את הצעות החוק המאשרות את התכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה. למידע על עיקרי התכנית ראו תוכנית הסיוע הלאומית לניצולי שואה 2014 - השוואת תנאים.

ראו את מחשבון הזכויות של הרשות לזכויות ניצולי השואה ואת חוברת הזכויות לשנת 2016
שאלות ותשובות

פסקי דין

ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל