משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוא משרד ממשלתי הממונה, הן על קביעת מדיניות בענף התחבורה וניהולה, והן על שירותי מערכות התחבורה בים, באוויר וביבשה. הוא אמון על התכנון, הפיתוח וההסדרה של תשתיות ומערכות תחבורתיות משולבות.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
טלפון:5678*
(מוקד בנושאי רישיונות נהיגה ורכב)

פנייה מקוונת לאגף הרישוי במשרד התחבורה

 • ניתן לפנות באופן מקוון לאגף הרישוי בעניינים שלא ניתן לקבל לגביהם מידע באתר המשרד או במוקד הטלפוני (*5678), בנושאים הבאים:
  • רישיון רכב
  • רישיון נהיגה
  • מאגר השאלות למבחן הנהיגה העיוני
  • משלוח תדפיס נקודות חובה לנהג
  • טיפול בבדיקות רפואיות
  • דחיית קורס ריענון
  • זימון לטיעון טענות בגין פסילת רישיון נהיגה לפי שיטת הניקוד
  • פנייה להנהלת אגף הרישוי או מחוז משרד הרישוי בנושאים שונים
 • הפנייה בנושאים אלו נעשית באמצעות טופס פניות הציבור.

מטרות המשרד

 • קיום שירותי תחבורה סדירים, יעילים וברמה גבוהה
 • פיתוח מערכת התחבורה, תוך כדי שמירה על איכות הסביבה
 • שמירה על הקשר הבינלאומי בים, באוויר וביבשה

תחומי הפעילות העיקריים של המשרד

 • תכנון והשקעות בכבישים עורקיים ברשויות המקומיות
 • רישוי כלי רכב ונהגים
 • פיקוח על חברות התחבורה הציבורית
 • פיקוח על רשות שדות התעופה ועל חברות התעופה הישראליות
 • פיקוח על בטיחות הטיסה, על הכושר האווירי, וכן על הענקת זכויות טייס לחברות התעופה
 • אחריות לתכנון המרחב האווירי ולמתן רישוי לעוסקים ולכלי התעופה
 • פיקוח על חברות הספנות הישראליות, וכן על כלי שיט ימיים
 • הכשרת כח אדם ימי
 • מתן רישוי למקצועות הימיים ולכלי השיט
 • מתן אינפורמציה מטאורולוגית (על ידי השירות המטאורולוגי, המהווה יחידת סמך במשרד) לתעופה, לספנות ולגורמים אחרים, לרבות הציבור הרחב

נושאים וזכויות