הקדמה:

משרד הרישוי מנפיק תגי חניה לנכים להקלה על ניידותם
ניתן לקבל תג חניה עבור שני כלי רכב אם שניהם משמשים להסעת הנכה
על אחד הרכבים ניתן, בהתאם לתנאים, לשלם אגרת רישוי מופחתת (בסך 27 ש"ח בלבד)

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לחוק חניה לנכים.

 • ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, אם שניהם משמשים להסעת הנכה, כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע.
 • השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג, ורק אם הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).
 • במקרים רבים, ניתן להחנות רכב הנושא את התג בחניה המסומנת בכחול לבן, ללא תשלום. היות שלא מדובר בתקנה ארצית, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים. (לדוגמה, במוקדי המידע של הערים חיפה, ת"א ובאר שבע נמסר כי הזכאות תקפה בערים אלו).
 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.
 • תג החניה מונפק במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
 • החל ממרץ 2019, תג נכה שניתן לצמיתות יהיה בתוקף לכל החיים (ולא יתחדש כל 8 שנים).
שימו לב
מקום המסומן לחניית נכים
תמרור 437 (ראו בלוח התמרורים) מסמן חניה המיועדת רק לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שהתג ניתן לו.

אימות מספר רכב בעל תג נכה

 • החל מה- 15.04.2018 תגי החניה מונפקים ללא ציון מספרי הרישוי של כלי הרכב (על התג מצוין כי פרטי הרכב/ים מופיעים ברישומי אגף הרישוי).
 • בעלי חניונים ורשויות מקומיות (וכן כלל הציבור) יכולים לאמת את מספרי הרכבים באמצעות מאגר המתעדכן מדי לילה, שמופיעים בו כלל הרכבים המורשים לשאת תג חניה לנכה.
 • לצפייה במאגר הרכבים עם תג חניה לנכה ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

סוגי תגים

 • סוגי התגים המונפקים לזכאים:
  • תג נכה רגיל (עם משולש ירוק)
  • תג נכה על כיסא גלגלים (עם מלבן כחול)
  • תג נכה רגיל של משרד הביטחון (עם משולש ירוק וכלנית)
  • תג נכה על כיסא גלגלים של משרד הביטחון (עם מלבן כחול וכלנית)
שימו לב
על-פי סעיף 71א1. לפקודת התעבורה (נוסח חדש), רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

מי זכאי?

 • את הבקשה לקבלת תג חניה לנכה יכול להגיש מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.
 • על-פי סעיף 1 לחוק חניה לנכים, זכאי לתג נכה עיוור (בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה), או מי שרופא שהוסמך לכך אישר כי הוא עונה על אחד מאלה:
  • נכותו הרפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
  • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו
  • הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות
טיפ
כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
מי שניתן להם אישור מרופא מחוזי במשרד הבריאות ימלאו את טופס הבקשה וישלחו אותו בצירוף האישור ליחידה למוגבלי ניידות בדוא"ל:
 • יש להכין את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי.
  • צילום תעודת זהות של הנכה + ספח.
  • צילום רשיונות רכב.
  • אישור חשבון בנק או דוגמת המחאה (לצורך החזר אגרה).
  • אם הרכב רשום על שם בן/בת זוג יש לצרף צילום תעודת זהות שלהם.
  • מסמכים עדכניים מ-3 החודשים האחרונים מרופא המומחה בתחום המחלה שבגינה מוגשת הבקשה, שיכללו התייחסות ליכולת התנועה של מגיש הבקשה. רצוי לשמור על עותק מכל מסמך, היות שהמסמכים לא יוחזרו לשולח. כמו כן, אין לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן.
  • חולים אונקולוגיים יצרפו אישור מרופא אונקולוג מומחה, המעיד על קיומם של תהליכים טיפוליים במחלה האונקולוגית בעת הגשת הבקשה (אין צורך להמתין לאישור נכות מהמוסד לביטוח לאומי).
  • נפגעי פעולות איבה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח הלאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהם נכים ושתנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם.
 • שימו לב: כיום לא נדרשת הגשת מסמכים נוספים במקרים שבהם הנכה אינו בעל הרכב (למשל אם מדובר ברכב חברה או רכב הרשום על שם קרוב משפחה של הנכה).
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

אישורים מגופים ממשלתיים

 • נכי צה"ל צריכים לוודא שקיים אישור ממשרד הביטחון (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי).
 • עיוורים צריכים לוודא שקיים אישור ממשרד הרווחה (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי).

שליחת הבקשה ומעקב אחר הטיפול בבקשה

 • את טופס הבקשה, בצירוף המסמכים, יש להגיש באופן מקוון:
  • יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד.
  • התשובה תינתן בתוך 30 יום ממועד שליחת המסמכים.
 • ניתן לבדוק את מצב הבקשה באמצעות פנייה מקוונת, או בפנייה למוקד הטלפוני "רישוי קול" הנותן מענה בשפות עברית, ערבית ורוסית.
  • מספר הטלפון לבירורים: 1-222-56-78 או בחיוג מקוצר: *5678
  • המוקד פועל בימים א'-ה' משעה 07:00 בבוקר עד 20:00 בערב
  • בימי ו' וערבי חג מהשעה 07:00 בבוקר עד 13:00 בצהרים
 • אם התג לא הגיע בדואר לאחר שהבקשה אושרה והטיפול בה הסתיים, ניתן להתקשר לבירור אל מוקד משלוח התגים בטלפון 08-9949700.
 • חשוב לדעת: בעקבות הגשת הבקשה עם המסמכים הרפואיים ייתכן שיהיה צורך לבדוק אם הנהג הנכה כשיר לנהיגה. במקרים אלה הוא עשוי להיות מוזמן לבדיקות כשירות רפואית לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

תשלום אגרת רישוי מופחתת

 • עבור אחד מכלי הרכב ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת (27 ש"ח בלבד), בתנאי שהרכב רשום על שמו של הנכה, על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס שלו.
 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו לפני קבלת התג.
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו אגרת רישוי מופחתת לרכב עם תג חניה לנכה.
 • הבקשה לאגרת רישוי מופחתת ("פטור מאגרת רישוי") מוגשת על גבי טופס הבקשה לתג חניה לנכה.

בקשה נוספת להנפקת תג נכה במקרים שונים

 • במקרים של אובדן, גניבה, או החזרת רכב שהושבת בתג, יש למלא טופס בקשה להנפקת תג נכה במקרה של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג. אם הרכב היה מושבת מכל סיבה שהיא (לאחר תאונה, הפקדת רישיון רכב, הורדה של ניידת בטיחות ועוד) בתקופה העולה על חודש ימים, כאשר הרכב יוחזר לכשירות יש להודיע לרשות הרישוי כדי שיונפק תג חדש.
  • יש להעביר את הטופס אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון, מיקוד 58100.
  • ניתן להעביר את הבקשה גם באופן מקוון. לשם כך יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד.
  • במקרים דחופים ניתן להגיע ישירות למשרדי הרישוי.
 • במקרים של החלפת רכב או הוספת רכב שני לתג (או הסרת אחד מהרכבים), יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס בקשת עדכון רכב עבור תג חניה לנכה.
  • הפרטים יעודכנו אוטומטית ברשומות משרד התחבורה ורשויות האכיפה והחניה בתוך 2 ימי עסקים.
  • אין יותר צורך לגשת למשרד הרישוי לצורך עדכון מספרי הרכב, אלא אם כן מעוניינים לעדכן גם את הזכאות לפטור מאגרת רישוי.
 • במקרה שבעל תג חניה בתוקף רכש רכב חדש ישירות מהיבואן, היבואן ישלח את פרטי הרכב החדש למשרד הרישוי לצורך הוצאת תג חניה מעודכן.
  • אם תג החניה כולל רכב יחיד, התג יישלח באמצעות דואר ישראל בתוך שבועיים מעדכון היבואן, לפי הכתובת המעודכנת במשרד הפנים. אין צורך להגיע או לפנות למשרד הרישוי.
  • אם תג החניה כולל שני רכבים, יש לפנות בכתב למשרד הרישוי ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות, ולציין איזה מבין שני כלי הרכב המשויכים לתג החניה מוחלף על-ידי הרכב החדש.
 • אם צריך לחדש תג שפג תוקפו (בתג שלא אושר לצמיתות), יש לבצע שוב את הליך קבלת התג. רצוי להתחיל את ההליך כ-60 יום לפני תום תוקפו של התג, כדי למנוע עיכובים.

ערעור

 • אם בקשת זכאות לתג נדחתה, ניתן להגיש ערעור בסמוך לקבלת הדחייה.
 • את הערעור ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הרלוונטיים בדואר, לכתובת: היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, משרד התחבורה. ת.ד. 72 חולון מיקוד 5810001.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה.
 • הרכב יכול להירשם על שמם של הורים לילד נכה, אין צורך ברישום הרכב על שם הילד.
 • נכה המבקש למכור את רכבו, נדרש לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות. למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • אם אין לנכה חניה פרטית, ניתן לבדוק את האפשרות של הקצאה וסימון אזור חניה מיוחד. אפשרות זו ניתנת בדרך כלל רק במקרים שבהם מדובר בנכות פיזית (כלומר אינה תקפה לאוטיסטים וכד').
אזהרה
החל מה-15.01.2020 אין אפשרות להגיע לסניפי משרד הרישוי מבלי לקבוע תור מראש.
 • ניתן להזמין את התור לסניפים בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • לפני שקובעים תור רצוי לוודא אם אכן חובה להגיע לסניף ולא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת באופן מקוון, בטלפון *5678, או בסניפי הדואר.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

תג חניה בינלאומי

 • החל מה- 02.07.2006 משרד התחבורה אינו מנפיק יותר תג חניה בינלאומי לנכים.
 • עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית, ניתן לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת מדינת היעד את תג החניה לנכה (וכל מסמך רלוונטי אחר). עם המסמכים המתורגמים פונים לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, כדי לברר אלו זכויות הם מקנים.
 • למידע בנושא חניה עם רכב שכור בחו"ל, ראו באתר "נגישות ישראל".

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים