הקדמה:

משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל תכנית לטיפול בנוער חרדי מנותק (נוח"מ) בקהילה
למידע נוסף על האגף לשירותי תיקון ונוער מנותק, ראו באתר משרד הרווחה


 • השירות למתבגרים צעירות וצעירים של משרד הרווחה מפעיל תכנית לטיפול בנוער חרדי מנותק בקהילה.
 • התכנית פועלת במסגרת מועדונים טיפוליים בקהילה וכוללת:
  • טיפולים פרטניים וקבוצתיים
  • לימודים
  • פעילויות חינוכיות
  • פעילויות חברתיות
 • הפעילות נעשית בליווי עובדים סוציאליים ומדריכים מאתרים.

מי זכאי?

 • נערות ונערים חרדים שנשרו ממסגרות החינוך ומנותקים מהמשפחה, הקהילה והחברה.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל


תודות