משרד הרווחה מפעיל תוכנית לטיפול בנוער חרדי מנותק (נוח"מ) בקהילה
למידע נוסף על האגף לשירותי תיקון ונוער מנותק, ראו באתר משרד הרווחה


מי זכאי?

  • נערות ונערים חרדים שנשרו ממסגרות החינוך ומנותקים מהמשפחה, הקהילה והחברה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות