נוסע בתחבורה הציבורית רשאי לשבת בכל מקום שיבחר (פסק דין)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לכל נוסע ונוסעת בתחבורה הציבורית מותר לשבת בכל מקום בו יחפצו, מלבד מקומות השמורים לאנשים עם מוגבלויות
חל איסור לכפות הפרדה מגדרית בתחבורה ציבורית
הטרדת נוסע בשל מקום ישיבתו עשויה להוות עבירה פלילית

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון
מס' תיק:
בג"ץ 746/07 ‏ ‏
תאריך:
05.01.2011

רקע לעתירה

 • חברות תחבורה ציבורית הפעילו קווי נסיעה "מהדרין" בהם נהגה מדיניות של הפרדת נשים מגברים, לפיה נשים הונחו לשבת בחלק האחורי של האוטובוס.
 • במסגרת המדיניות, נשים שעלו לקווי "מהדרין" אף נדרשו להתלבש באופן צנוע.
 • כנגד מדיניות זו, וכנגד אי התערבות משרד התחבורה להפסקת המדיניות, הוגשה העתירה.

החלטת בית המשפט

 • מפעיל תחבורה ציבורית (כמו כל אדם אחר) אינו רשאי לומר, לבקש או להורות לנשים (או לגברים) היכן עליהן לשבת באוטובוס רק משום היותן נשים, או מה עליהן ללבוש, והן רשאיות לישב בכל מקום שתרצינה.
 • כפיית הסדרי הפרדה בניגוד לרצונן של נשים ולעתים באלימות מילולית ומעבר לה היא פגיעה קשה בשוויון ובכבוד, והיא עשויה להוות עבירה פלילית.
 • הביקורת אינה כלפי אדם הבוחר מסיבותיו הוא שלא לישב ליד אישה באוטובוס, אף לא כלפי אישה הבוחרת שלא לישב ליד גבר. הבעיה מתעוררת שעה שמדובר במדיניות מוכתבת, בכפיה או באלימות.
 • כדי לוודא שלא נכפית הפרדה על מי שאינם מעוניינים בהפרדה, על המדינה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה - בראש וראשונה בכלים המינהליים המסורים לה לפיקוח על התחבורה הציבורית, אך גם בכלים אחרים (לרבות הדין הפלילי כלפי נוסעים המנסים לכפות הפרדה) ככל שיהא בכך צורך.
 • מפעילות תחבורה ציבורית יחויבו לקבוע בכל קוי האוטובוס שבהם הופעלו בעבר "הסדרי מהדרין" שלט שיורה: "כל נוסע רשאי לשבת בכל מקום שיבחר (למעט המקומות המסומנים לאנשים עם מוגבלויות), הטרדת נוסע בעניין זה עלולה להיות עבירה פלילית".
 • כדי לאפשר גמישות לאותם נוסעים המבקשים לנהוג בעצמם הפרדה מגדרית וולנטרית, ניתן לאפשר כניסה לאוטובוסים גם מהדלת האחורית לתקופת מבחן על מנת לראות שאפשרות זו לא גורמת לכפיית הפרדה.

משמעות

 • כל נוסע ונוסעת בתחבורה הציבורית רשאים לשבת בכל מקום שיבחרו מלבד מקומות השמורים לאנשים עם מוגבלויות.
 • הטרדת נוסע בעניין זה עלולה להיות עבירה פלילית.

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • נוסחי פסק הדין והחוקים באדיבות אתר נבו.