לכל נוסע ונוסעת בתחבורה הציבורית מותר לשבת בכל מקום בו ירצו, מלבד מקומות השמורים לאנשים עם מוגבלויות
חל איסור לכפות הפרדה מגדרית בתחבורה ציבורית
הטרדת נוסע בשל מקום ישיבתו עשויה להוות עבירה פלילית

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בג"ץ 746/07 ‏ ‏
תאריך:05.01.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע לעתירה

 • חברות תחבורה ציבורית הפעילו קווי נסיעה "מהדרין" שהונהגה בהם מדיניות של הפרדת נשים מגברים, לפיה נשים הונחו לשבת בחלק האחורי של האוטובוס.
 • במסגרת המדיניות, נשים שעלו לקווי "מהדרין" אף נדרשו להתלבש באופן צנוע.
 • כנגד מדיניות זו, וכנגד אי התערבות משרד התחבורה להפסקת המדיניות, הוגשה העתירה.

החלטת בית המשפט

 • מפעיל תחבורה ציבורית (כמו כל אדם אחר) אינו רשאי לומר, לבקש או להורות לנשים (או לגברים) היכן עליהן לשבת באוטובוס רק משום היותן נשים, או מה עליהן ללבוש, והן רשאיות לשבת בכל מקום שתרצינה.
 • כפיית הסדרי הפרדה בניגוד לרצונן של נשים ולעתים באלימות מילולית ומעבר לה היא פגיעה קשה בשוויון ובכבוד, והיא עשויה להוות עבירה פלילית.
 • הביקורת אינה כלפי אדם הבוחר מסיבותיו הוא שלא לשבת ליד אישה באוטובוס (ולא כלפי אישה הבוחרת שלא לשבת ליד גבר). הבעיה מתעוררת כאשר מדובר במדיניות מוכתבת, בכפייה או באלימות.
 • כדי לוודא שלא נכפית הפרדה על מי שאינם מעוניינים בהפרדה, על המדינה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה - בראש וראשונה בכלים המנהליים שניתנו לה לפיקוח על התחבורה הציבורית, אך גם בכלים אחרים (לרבות הדין הפלילי כלפי נוסעים המנסים לכפות הפרדה) אם יהיה בכך צורך.
 • מפעילות תחבורה ציבורית יחויבו לקבוע בכל קווי האוטובוס שבהם הופעלו בעבר "הסדרי מהדרין" שלט שיורה: "כל נוסע רשאי לשבת בכל מקום שיבחר (למעט המקומות המסומנים לאנשים עם מוגבלויות), הטרדת נוסע בעניין זה עלולה להיות עבירה פלילית".
 • כדי לאפשר גמישות לנוסעים המבקשים לנהוג בעצמם הפרדה מגדרית וולונטרית, ניתן לאפשר כניסה לאוטובוסים גם מהדלת האחורית לתקופת מבחן כדי לראות שאפשרות זו לא גורמת לכפיית הפרדה.

משמעות

 • כל נוסע ונוסעת בתחבורה הציבורית רשאים לשבת בכל מקום שיבחרו מלבד במקומות השמורים לאנשים עם מוגבלויות.
 • הטרדת נוסע בעניין זה עלולה להיות עבירה פלילית.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסחי פסק הדין והחוקים באדיבות אתר נבו.