התחבורה הציבורית היא של כולנו - אלה הזכויות שחשוב להכיר

התחבורה הציבורית בישראל מחויבת למנוע אפליה באספקת שירותיה, ולהנגיש אותם לקבוצות אוכלוסייה שונות. בנוסף, קיימים פטורים מתשלום והנחות במחיר הנסיעה לציבורים מסוימים.

פורטל זה מרכז את ההנחות וההטבות הניתנות לאוכלוסיות שונות בתחבורה הציבורית וכן את זכויותיהם השונות של המשתמשים בה

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים