ניצול שעלה לארץ לאחר המועד הקובע בחוק נכי רדיפות הנאצים בשל גיוסו לסוכנות זכאי לתגמול

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי
שם התיק:ע"א 11437-04-10
תאריך:3/2/2011
קישור:פסק הדין באתר נבו

פסק הדין עוסק בניצול שואה שיצא מטוניס עוד מהלך אוגוסט 1952 והוא טען כי עלייתו לישראל עוכבה עד לאחר ה-1.10.1953 על ידי הסוכנות היהודית שגוייס על-ידה לעבוד בשירותיה שנזקקה כדי להמשיך ולארגן את מפעל העלייה לישראל מצרפת. בית המשפט קיבל את הטענה כי מדינת ישראל מנועה מלטעון כי ניצול זה איננו זכאי לפיצוי מכח חוק נכי רדיפות הנאצים עקב עלייה לאחר המועד הקובע "לאור נסיבות המקרה המיוחדות שהביאו לאיחור קצר של המועד הקובע, כאשר האיחור נכפה למעשה על המערער שגוייס למשימה ציונית על-ידי הסוכנות היהודית, שנעזרה במערער כדי לסייע בהעלאתם של יהודים נוספים לארץ ישראל, ומיד עם תום המשימה וסיום המניעות עלה המערער לארץ."

בכך הבחין בית המשפט בין אותן נסיבות מיוחדות של אותו ניצול לבין פסק דין אחר שבו נדחתה אותה טענה לגבי ניצולים שעלייתם עוכבה כתוצאה מתקלה באונייה שלא היתה תוצאה של "יד מכוונת" של המדינה, או מפסק דין אחר שבו נדחה ניצול שואה אשר ה"איחור" בעלייתו לישראל לא היה של כחודש ימים כי אם שנים ארוכות לאחר לאחר סיום משימתו בגולה.

לגבי אותו המקרה של ניצול שואה שגוייס לשירות הסוכנות ורק עקב כך לא עלה לישראל לפני 1.10.1953 ומיד עם סיום משימתו והסרת המניעות עלה ארצה, קבע בית המשפט כי "המדינה אינה יכולה להתנער מהנ"ל וזאת משהמערער ציית ל"צו השעה" ו"לדין התנועה" וקיבל על עצמו משימה שהוטלה עליו על ידי המדינה. והתנהגות אחרת של המדינה אינה צודקת ואינה ראויה, ולכן קמה מניעות כלפי המדינה מלטעון שהמערער אינו "עולה" בלשונו הפורמאלית של החוק"

משמעות

  • הכרעה בנוגע לזכאות לפיצוי מכח חוק נכי רדיפות הנאצים במקרה של עלייה לאחר המועד הקובע צריכה להינתן בהתאם לנסיבות המקרה הספציפיות.
  • בית המשפט הבהיר כי במקרה זה מדובר בנסיבות חריגות במיוחד, שהובילו לפסיקה כאמור.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חוק נכי רדיפות הנאצים

הרחבות ופרסומים

תודות