הקדמה:

נכה נפגע פעולת איבה עשוי להיות זכאי לנעלים אורתופדיות אם הוא עומד בתנאים המפורטים בערך זה
במקרים מסוימים הזכאות ניתן לקבל מענק במקום הנעלים


נפגעי פעולות איבה הסובלים מסוגי פגיעות המפורטים למטה (ראו בפסקה "מי זכאי?"), עשויים להיות זכאים לנעלים אורתופדיות.

  • הזכאות היא לזוג נעליים אחד לשנה.
  • במקרים מסוימים ניתן לקבל מענק במקום קבלת הנעלים בפועל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
  • לא יינתן אישור לנעליים אורתופדיות או לנעליים מיוחדות ללא בדיקת הנכה על-ידי צוות רב מקצועי מייעץ, אשר ימליץ (חיובית, או שלילית) על הצורך בנעליים כנ"ל, וכן על סוג הנעליים המתאים.

חשוב לדעת

  • הזכאות לנעליים אורתופדיות או נעלים מיוחדות מיועדת לנכים אשר נכותם המוכרת היא בקרסול או בכף הרגל.
  • הזכאות למענק נעליים מיועדת לנכים, אשר לנכותם יש השלכה ישירה על מערכת התנועה שלהם.
  • נכים שאשר להם מענק יכולים במקרים מסוימים להמיר את המענק בזכאות לנעליים ולהפך. נכה שאושרו לו נעלים אורתופדיות יכול לבקש להמיר את הזכאות בזכאות למענק. החלפת הזכאויות תיעשה בשנה שלאחר הגשת הבקשה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים