תוכנית "נערות ונערים למען הקהילה" מאפשרת לצעירות ולצעירים במצבי מצוקה וסיכון להתנדב לשירות לאומי-אזרחי
השירות כולל תוכנית הכשרה המסייעת למשתתפים להשתלב במקומות ההתנדבות, ובהמשך בעולם התעסוקה


ראו גם

"נערות ונערים למען הקהילה" היא תוכנית המאפשרת התנדבות לשירות לאומי-אזרחי עבור צעירות וצעירים במצבי מצוקה וסיכון שקיבלו פטור משירות צבאי.

  • השירות מסייע לצעירות ולצעירים בתהליך של שיקום וחזרה לחיים נורמטיביים.
  • במסגרת השירות, המשתתפים נוטלים חלק בתוכנית הכשרה המשפרת את יכולתם להשתלב במקומות ההתנדבות, ובהמשך בעולם התעסוקה.
  • בפרויקט משתתפים צעירים וצעירות ממגזרים שונים - חרדים, דתיים וחילונים, בדואים ועולים חדשים. לכל צעירה וצעיר נבנית תוכנית בהתאם לרקע האישי והחברתי שממנו הגיעו.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • צעירות וצעירים בגילאי 17.5-23 עם רקע של מצבי מצוקה וסיכון, שקיבלו פטור משירות צבאי בשל אי-התאמה.

כיצד פונים

  • לפרטי יצירת הקשר, ראו באתר בת עמי (יש ללחוץ על "נערות למען הקהילה").

פרסומים והרחבות