הקדמה:

בית המשפט פסק למועמדת שלא התקבלה לעבודה בשל היותה אישה, פיצויים בסכום של 50,000 ש"ח.
בית הדין קבע שמטרת הפיצוי הגבוה היא להרתיע מעסיקים מלהפלות עובדים מטעמים פסולים.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
דב"ע נו/3-129
תאריך:
08/09/1997
קישור:


שרון פלוטקין הגישה את מועמדותה למשרת אשת מכירות בחברת אחים אייזנברג. בראיון העבודה נאמר לה שהמשרה הנ"ל לא מתאימה לנשים עקב שעות העבודה המרובות. פלוטקין ושדולת הנשים בישראל הגישו תביעה לבית הדין לעבודה בטענה שבהליך קבלתה לעבודה הופלתה פלוטקין על רקע היותה אישה. בית הדין הארצי לעבודה קיבל את התביעה, וקבע שאין להפלות עובד בהליך קבלה לעבודה, גם אם המעסיק חושב שהוא פועל לטובת העובד. בית הדין פסק לפלוטקין פיצויים בסך 50,000 ש"ח, והדגיש שסכום הפיצוי הגבוה נועד להרתיע מעסיקים מלהפלות מועמדים לעבודה: "מטרות הפיצוי הן שתים: פיצוי על נזק ממשי ופיצוי עונשי. מטרת בית הדין בפסיקת פיצויים היא לחנך, בנסיבות הענין את המעביד ואת ציבור המעבידים כולו על מנת להשיג את המטרה הסופית של התנהגות שאינה מפלה כנגד פרטים ואינה ניזונה מסטריאוטיפים. לשם כך על הפיצויים להיות אפקטיביים. תכליתו של החוק בסעיף זה מביאה לכך שהמחוקק התכוון גם לפיצויים עונשיים מעבר לפיצויים על נזק שניתן להערכה" (מתוך הפסיקה)

משמעות

  • מעסיקים אינם רשאים לערב שיקולים זרים בהליך קבלת מועמדים לעבודה.
  • במקרה שמועמד מופלה לרעה מטעמים פסולים הוא זכאי לפיצוי מהמעסיק.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות