מענק עבודה נדרשת משולם לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי/אזרחי שעבדו במשך 6 חודשים בעבודות שהוגדרו כנדרשות
בתנאים מסוימים, מי שעבדו פחות מ-6 חודשים יהיו זכאים למענק חלקי ("מענק עבודה מועדפת")
סכום המענק המלא למי שהשלים את תקופת העבודה המזכה במענק הוא 10,826 ₪ (נכון ל-2024)
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן

מענק עבודה נדרשת הוא מענק חד-פעמי המשולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי לחיילים שהשתחררו מצה"ל ולמסיימי שירות לאומי העומדים בתנאי הזכאות.

סכום המענק

 • המענק המלא למי שהשלימו את תקופת העבודה המזכה במענק (6 חודשים) הוא בסך 10,826 ₪, נכון ל-2024.
 • מי שעבדו בחקלאות 4 חודשים זכאים למענק חלקי בסך 7,217 ₪, נכון ל-2024.
 • מי שעבדו פחות מ-6 חודשים בעבודה שנקבע כי אינה מתאימה להם עשויים להיות זכאים למענק חלקי שיחושב באופן יחסי לפי מספר הימים שעבדו.
 • למי שקיבלו דמי אבטלה ב-11 החודשים שקדמו לעבודתם בעבודה הנדרשת, סכום דמי האבטלה יופחת מהמענק.
 • לפרטים על שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • מי שנמנים על אחד מאלה:
  • חיילים משוחררים משירות חובה (כולל מי שהשתחררו לפני תום תקופת השירות המלאה).
  • מי שסיימו תקופה של 24 חודשים בשירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי.
  • בנות ששירתו בשירות לאומי והפסיקו את השירות לרגל נישואיהן, בתנאי שהשלימו 6 חודשי שירות לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות.
 • כדי לקבל את המענק יש לעבוד בעבודה שהוגדרה כנדרשת למשך התקופה המינימלית שנקבעה.
 • בנוסף, מי שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורם צריכים להיות זכאים לדמי אבטלה ביום שבו התחילו לעבוד, כדי שיוכלו לקבל את המענק.
שימו לב
בעקבות משבר הקורונה נקבעו ההקלות הבאות בכללי הזכאות:
 • מי שהשתחררו בין 01.01.2020 ל-31.12.2020 לא יידרשו להיות זכאים לדמי אבטלה, גם אם יתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בשנה השנייה לשחרורם.
 • מי שהשתחררו בין 01.01.2019 ל-31.12.2020 יוכלו לעבוד בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת במהלך 3 שנים מיום שחרורם (במקום שנתיים מיום השחרור).
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי .

סוג העבודה - עבודה נדרשת

 • העבודה שעובדים בה צריכה להיות באחד מהתחומים: חקלאות, בנייה, תעשייה ומלאכה, תחנות דלק, בתי מלון וטיפול באנשים עם מוגבלויות.
 • לרשימה מפורטת ודוגמאות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • עבודה פקידותית (גם אם נעשתה במקומות עבודה של עבודה נדרשת) לא מזכה במענק. לדוגמה: מזכירות, כתבנות, הנהלת חשבונות, עבודות ארכיון, עובדי קבלה בבתי מלון, טלפנים ועובדי מרכזייה.
  • מאבטחים, שומרים ועובדי ניקיון נחשבים כעובדים בעבודה נדרשת, רק אם עבדו במקומות הבאים: אתרי בנייה, מפעלי תעשייה, תחנות דלק, אתרים לגידולים חקלאיים, בתי אריזה ובתי מלון.
  • עובד מקצועי במפעלי תעשייה (כולל תעשיית ההייטק) בעל תעודת מקצוע, שמועסק בעבודה שמתאימה להכשרתו המקצועית, לא יהיה זכאי לקבל את המענק אלא אם עבד בעבודה בלתי מקצועית (שלא במקצועו), או בעבודות המקצועיות המפורטות ב"רשימת העבודות המזכות".
טיפ
אם הוצעה לחייל משוחרר עבודה שלא כלולה ברשימת העבודות המזכות, או שיש לו ספק אם היא עבודה נדרשת, מומלץ לו לברר לפני תחילת העבודה בסניף המוסד המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו, אם אכן העבודה היא נדרשת.

תקופת העבודה והיקף העבודה

 • יש לעבוד בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת 6 חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) לפחות, במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום השחרור משירות חובה (או במהלך 3 שנים למי שהשתחררו בין 01.01.2019 ל-31.12.2020).
 • העבודה צריכה להיות במשרה מלאה על-פי הנהוג באותו ענף עבודה, וצריך לעבוד 150 ימי עבודה לפחות.
 • בעבודה בתחום החקלאות ניתן לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימי עבודה לפחות) ולקבל מענק חלקי (על 100 ימי עבודה זכאים ל-7,217 ₪, נכון ל-2024).
 • למי שעבדו 5 ימים בשבוע במקום עבודה שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים, ייחשב כאילו עבדו 6 ימי עבודה בשבוע לצורך צבירת ימי העבודה.
 • ימי חופשה, ימי מחלה וימי מילואים לא יימנו כימי עבודה, גם אם שולם עבורם תשלום מהמעסיק או מהביטוח הלאומי.
 • למי ששירת במילואים במהלך השנתיים שלאחר שחרורו משירות חובה, תוארך תקופת השנתיים שבה ניתן לעבוד בעבודה נדרשת במספר הימים ששירת במילואים במצטבר.

מענק חלקי למי שעבד פחות מ-6 חודשים

 • מי שעבדו בעבודה נדרשת לפחות 25 ימי עבודה רצופים במהלך 21 החודשים הראשונים מיום השחרור, או 3 חודשים רצופים בחודשים 24,23,22 מיום השחרור, עשויים לקבל מענק חלקי אם נקבע אחד מאלה:
  • העבודה הנדרשת שעבדו בה לא התאימה למקצוע שלמדו (למשל מכונאי שעבד כמלצר).
  • העבודה שעבדו בה הייתה מרוחקת לפחות 60 ק"מ מביתם והמעסיק לא מימן להם הסעה יומית או מקום מגורים קרוב יותר, ואם לא הייתה תחבורה ציבורית סדירה למקום העבודה - המעסיק לא שילם להם שכר על זמן נסיעה שעולה על שעה לכל כיוון.
  • העבודה הנדרשת שעבדו בה לא התאימה למצבם הרפואי באותה תקופה (למשל מי שעבד בעבודה מסוג מסוים למרות שקיבל אישור מרופא תעסוקתי להימנע ממאמץ פיזי).
 • המענק החלקי יחושב באופן יחסי לפי מספר ימי העבודה בעבודה הנדרשת.

זכאות לדמי אבטלה (למי שהתחיל לעבוד לאחר שחלפה שנה מיום שחרורו)

 • בנוסף לשאר תנאי הזכאות למענק, מי שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורם, צריכים להיות זכאים לדמי אבטלה ביום שבו התחילו את העבודה הנדרשת (תנאי זה אינו חל על מי שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת במהלך השנה הראשונה מיום שחרורם).
  • עם זאת, מי שהשתחררו בין 01.01.2020 ל-31.12.2020 לא יידרשו להיות זכאים לדמי אבטלה אם יתחילו לעבוד בעבודה נדרשת בשנה השנייה לשחרורם (אלא רק אם יתחילו לעבוד בה בשנה השלישית).
 • כדי להיות זכאי לדמי אבטלה, יש לצבור תקופת עבודה מזכה, בכל עבודה שהיא, בשנה וחצי שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.
 • תקופת העבודה המזכה בדמי אבטלה היא 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.
 • 6 חודשים מתוך שירות החובה וכל תקופות המילואים ב- 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת ייחשבו כתקופות עבודה לצורך צבירת חודשי העבודה המזכים בדמי אבטלה.
 • תקופת העבודה לצורך הזכאות לדמי אבטלה יכולה להיות רצופה או לא רצופה. ניתן גם לעבוד אצל מספר מעסיקים, כל עוד נצבר מספר הימים הדרוש בתוך השנה וחצי שקדמה למועד התחלת העבודה הנדרשת.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למצוא עבודה מתוך רשימת העבודות המוכרות כעבודה נדרשת ולעבוד בה את התקופה המינימלית שנקבעה לזכאות.
 • ניתן להגיש את התביעה למענק בתוך 42 חודשים מיום השחרור (ורק אחרי שמסיימים את תקופת העבודה המינימלית).
 • יש למלא טופס תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת / נדרשת" (כולל שירות לאומי).
 • ניתן להגיש את התביעה באמצעות:
  1. שליחת טופס מקוון, כולל המסמכים הנלווים, בהתאם להנחיות המפורטות בקישור לטופס.
  2. מילוי טופס תביעה באופן מקוון והדפסתו, או הדפסה ומילוי טופס תביעה באופן ידני, והגשת הטופס והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מן הצבא, המעיד על מועד סיום שירות החובה של חיילים וחיילות, או אישור על תקופת שירות לאומי מאחד הגורמים המורשים לכך.
  • אישור המעסיק על סוג העבודה שנעשתה, מקום העבודה ותקופת העבודה, בציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה.
  • מי שעבדו בטיפול וסיוע אישי נדרשים לצרף גם את הטופס הרלוונטי (שמילא המעסיק):
  • מי שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שחרורם, יצרפו צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדו בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת.
 • לשאלות או בירורים, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בטלפון 6050*, 04-8812345.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


חשוב לדעת

 • המענק נחשב להכנסה שיש לשלם עליה מס הכנסה. המוסד לביטוח לאומי לא מנכה את המס ולכן מומלץ לערוך תיאום מס כדי למנוע צבירת חוב לרשות המסים.
 • רצוי לעקוב אחרי עדכונים בתנאי קבלת המענק ורשימת מקומות העבודה המזכים.

שאלות נפוצות

אילו עבודות נחשבות לעבודות מועדפות?

עבודות בתחומים הבאים: חקלאות, בנייה, תעשייה ומלאכה, תחנות דלק, בתי מלון וטיפול באנשים עם מוגבלויות. מומלץ לעיין ברשימה המפורטת באתר הביטוח הלאומי.

התחלתי לעבוד בעבודה מועדפת. האם אני זכאי גם לדמי אבטלה?

לא. אך אם עבדת קודם לכן בעבודה אחרת והשכר שתקבל בעבודה המועדפת נמוך מדמי האבטלה שהיית מקבל (לפי העבודה הקודמת שלך), ייתכן שתהיה זכאי למענק אבטלה, בהתאם לתנאים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים