הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל עשויה להעניק סיוע כספי לניצולי שואה העומדים במבחן הכנסה, שנדרשו להוצאה כספית באופן פתאומי
הסיוע ניתן עבור מימון תרופות וטיפולים מחוץ לסל הבריאות, רכישת ציוד רפואי ופרה-רפואי, תשלום חובות עבור ארנונה, חשמל או מים, רכישת מוצרי חשמל וציוד ביתי בסיסי
הפרויקט מבוסס על תרומות וכל מקרה יבחן לגופו ותלוי בתקציב הקרן
הסיוע עבור הוצאות ברכישת מוצרי חשמל וריהוט בסיסי לבית הוא עד למקסימום הקבוע בטבלת המחירים המפורטת בהמשך
למידע נוסף ראו הקרן לסיוע מיידי, הקרן לרווחת נפגעי השואה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מפעילה את פרויקט "כאן ועכשיו" שמטרתו לתת סיוע כספי לניצולי שואה העומדים במבחן הכנסה, אשר זקוקים לסיוע כספי מידי בשל משבר שאילץ אותם להוציא סכום כסף באופן פתאומי.

 • הפרויקט מבוסס על תרומות וכל מקרה יבחן לגופו ותלוי בתקציב הקרן.
 • הסיוע ניתן עבור מימון תרופות וטיפולים מחוץ לסל הבריאות, רכישת ציוד רפואי ופרה-רפואי, תשלום חובות עבור ארנונה, חשמל או מים, רכישת מוצרי חשמל וציוד ביתי בסיסי.
 • הסיוע ניתן באמצעות החזר כספי עבור מוצר שכבר נרכש (ובלבד שלא עברו 6 חודשים ממועד הרכישה והניצול המציא קבלה כנדרש), או באמצעות סיוע במימון רכישת המוצר.
 • הסיוע עבור הוצאות ברכישת מוצרי חשמל וריהוט בסיסי לבית הוא עד למקסימום הקבוע בטבלת המחירים המפורטת בהמשך.

תחומי הסיוע

 • הסיוע הכספי יינתן, ככל האפשר, לניצולים העומדים בתנאי הזכאות עבור ההוצאות הבאות:
  • תרופות וטיפולי רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות.
  • מכשור וציוד רפואי או אורתופדי מותאם אישית.
   • סיוע בעזרי ראיה בכפוף להמלצה רפואית.
   • החזר מלא עבור רכישת מדרסים בכפוף להצגת מימוש הזכאות של קופ"ח.
  • נסיעות לטיפול רפואי, בכפוף להמצאת מסמך רפואי המעיד על מהות הטיפול.
  • תיקונים הכרחיים בבית שאינם במסגרת פרויקט הנגשה סיעודית.
  • חובות על תשלומים בסיסיים כגון ארנונה חשמל ומים, שנוצרו בעקבות מצוקה כלכלית.
  • מוצרי חשמל בסיסיים וריהוט בסיסי לבית, עד למקסימום הקבוע בטבלת המחירים המפורטת בהמשך.
 • במקרים חריגים נוספים תבחן ועדה מקצועית את הזכאות לסיוע כספי. לפי שיקול דעת הוועדה.

מי זכאי?

 • את הסיוע הכספי עבור הוצאות חריגות שפורטו למעלה, עשויים לקבל ניצולי שואה העומדים בכל התנאים הבאים :
  1. הם מוכרים כנרדפי הנאצים ע"י אחד מהגופים המוסמכים (לדוגמה: הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות, רשויות הפיצויים בגרמניה).
  2. ההכנסה החודשית שלהם שאינה עולה על 10,703.22 ₪.
   • ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסה אינה כוללת את התגמולים והרנטות המשולמים לניצולי השואה בגין נרדפותם.
  3. הם המציאו תדפיסי חשבון עו"ש מכלל החשבונות שעל שמם של 3 חודשים אחרונים ובהם אין יותר מ- מ25,000 ₪ ליחיד.
  4. הם הגישו מקסימום 3 בקשות לאורך 3 שנים וסכום הבקשה הכולל של כל הבקשות לא עלה על 6,000 ₪ במצטבר. (ניתן לממש את מלוא הסכום בבקשה אחת).
  5. אם הרכישה כבר בוצעה, טרם חלפו 6 חודשים ממועד הרכישה.

גובה ההחזר המקסימלי עבור מוצרי חשמל וריהוט בסיסי לבית

 • עבור הוצאות ברכישת מוצרי חשמל וריהוט בסיסי לבית, ההחזר המקסימלי הוא כמפורט להלן:
מוצר החזר מקסימלי (כולל משלוח)
מכונת כביסה- פתח עליון 1,700 ₪
מכונת כביסה-פתח קדמי 1,500 ₪
מקרר 2,300 ₪
תנור אפיה משולב 1,500 ₪
כיריים חשמליים לשיש 500 ₪
מזגן- כולל התקנה 3,500 ₪
טלוויזיה 2,200 ₪
ספה 2,200 ₪
כורסא אורתופדית/גריאטרית 2,500 ₪
שולחן +כיסאות אוכל 1,500 ₪
מיטה 1,500 ₪
מזרן 1,500 ₪
טוסטר אובן 350 ₪
דוד מים חשמלי 2,500 ₪
טיפ
ההחזר המקסימלי עבור מוצרי חשמל וריהוט בסיסי לבית עשוי להשתנות מעת לעת, ומומלץ לברר בסמוך למועד הרכישה מהו גובה ההחזר המקסימלי המעודכן.

תהליך מימוש הזכות

 • ניצול העומד בתנאי הזכאות, מתבקש למלא את טופס הבקשה בעמ' 3 ו-4 ולחתום עליו.
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תדפיס חשבון עו"ש ובו מצוין בעל החשבון מ- 3 החודשים האחרונים. במידה ובעל החשבון אינו מצוין יש לצרף צילום שיק או אישור ניהול חשבון.
  • אם זו בקשה ראשונה לסיוע, יש לצרף צילום תעודת זהות.
  • דוח סוציאלי חתום ומנומק ע"י עובד סוציאלי מוסמך.
  • אם הבקשה היא להחזר כספי עבור מוצר שכבר נרכש יש לצרף קבלה עבור הרכישה.
  • אם הבקשה היא לסיוע במימון עבור מוצר שטרם נרכש, יש לפרט את המוצר והדגם שנדרש.
 • הבקשה והמסמכים המצורפים יש לשלוח אל הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ת"ד 7197, תל אביב 6721503, או בדואר אלקטרוני שכתובתו:info@k-shoa.org.
 • למידע נוסף ובירורים ניתן להתקשר לקרן בטלפון: 03-6090866.
שימו לב
חובה לצרף לבקשה דו"ח סוציאלי חתום ומנומק ע"י עובד סוציאלי מוסמך, אחרת הבקשה לא תידון
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים