מענק חד-פעמי משולם מגרמניה לניצולי גטאות שעבדו עבודה שלא תחת כפייה בשטחים שנכבשו על-ידי הנאצים או שהיו תחת השפעה נאצית
המענק הוא בסך 2,000 אירו
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקציר

ביוני 2002 נחקק בגרמניה חוק הגטאות (ה-ZRBG), שהכיר בעבודה שבוצעה ללא כפייה בגטאות ובמחנות בשטחים שנכבשו על יד הנאצים או סופחו על ידיהם כמזכה בפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG).

 • ביוני 2014 תוקן החוק והרחיב את תחולתו גם על גטאות בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי.
 • בשנת 2007 קבעה ממשלת גרמניה כי משרד האוצר הגרמני (BADV) ישלם תשלום חד פעמי של 2,000 יורו למי שתביעתו לקצבת זקנה או שאירים לפי חוק הגטאות נדחתה, וזאת בשל השיעור הגבוה של תביעות שנדחו לפי החוק.
 • בחודש אוגוסט 2011 הוחלט כי ניתן לקבל הן את הפנסיה הסוציאלית מגרמניה לפי חוק הגטאות, והן את התשלום החד-פעמי של 2000 יורו.

מי זכאי?

 • ניצול של רדיפות הנאצים שמתקיימים לגביו שני התנאים המצטברים הבאים:
  1. הוא הוחזק בגטו סגור או פתוח על ידי הנאצים ובני בריתם. ראו רשימת הגטאות המוכרים על ידי גרמניה, נכון ל-04.08.2019, הרשימה כוללת את התקופות שלגביהן הוכרו הגטאות.
  2. הוא עבד "ללא שימוש בכוח" בתקופה זו, בין אם בגטו, או מחוצה לו, בשעות היום.
 • זכאי גם מי ששהה בגטו שהיה תחת השפעה נאצית ולא בהכרח רק תחת שלטון או סיפוח גרמני ישיר.
 • דוגמאות לעבודה ברצון: עבודות מטבח, ניקיון, אדמיניסטרציה ועבודה במפעלים.
 • חשוב: עבודות שלא בכפייה בגטאות נעשו גם על ידי ילדים, למשל ילדים שעזרו להוריהם בעבודה שנעשתה שלא בכפייה. לכן, גם ניצולי גטאות שעבדו שלא בכפייה והיו ילדים בתקופת השואה זכאים להגיש בקשה למענק.
 • במקרה שהוגשה בקשה ומגיש הבקשה נפטר טרם אישורה, יוכלו ילדיו או בן/בת הזוג לקבל את התשלום במקומו.
 • אם בקשה שהוגשה נדחתה או הושהתה ומגיש הבקשה נפטר טרם אישורה, יוכלו ילדיו או בן/בת הזוג להגיש בקשה לבדיקה ופתיחה מחדש של הבקשה המקורית, ולקבל את התשלום במקומו (במקרה שיימצא זכאי).

מי לא זכאי

 • מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב כעובד כפייה ולא מרצון (ולכן לא זכאי לפיצוי בסעיף זה).

קריטריונים לגטו פתוח

 • כדי שהגטו הפתוח יקנה זכאות לקבלת המענק או הקצבה לפי החוק הגרמני, הוא חייב להכיל שלושה מאפיינים הדומים לאלו שבהם הוחזקה האוכלוסייה היהודית תחת הכיבוש הגרמני: בידוד, ריכוז ומגורים.
 • אין קריטריונים חד-משמעיים כדי לקבוע מה נחשב כגטו פתוח העונה על שלושת המאפיינים לצורך קבלת המענק או הקצבה.
 • ישנן מספר אינדיקציות שהתפתחו בפסיקה הגרמנית (אשר לא כולן חייבות להתקיים כדי שהגטו הפתוח יוכר), להלן רשימה חלקית:
 • ריכוז תושבים יהודים מאזורים סמוכים לאזור אחד.
 • הגבלות תנועה.
 • הקמת יודנרט.
 • הקמת איגוד עבודה יהודי לצורך הסדרת העבודה.
 • הגטו היה ממוקם בסביבה אורבנית.
 • מגורים משפחתיים.
 • במקרים מסוימים, עבודה מחוץ לגטו עשויה להיות מוכרת במקרה שהניצול חזר לגטו כל יום.
 • ראו רשימת הגטאות המוכרים על ידי גרמניה, נכון ל-04.08.2019, הרשימה כוללת את התקופות שלגביהן הוכרו הגטאות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה רשמי. להורדת הטופס באנגלית לחץ כאן. להורדת הטופס בגרמנית לחץ כאן.
 • ניתן לקבל את הטופס גם באמצעות פנייה בכתב למשרדי ה-BADV, שכתובתם מצוינת בהמשך.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 1. צילום ת"ז או מסמך רשמי מזהה אחר.
 2. תלוש מקורי המעיד על קבלת רנטה חודשית, במקרה שיש.
 3. במקרה שקיימים מסמכים המעידים על העבודה בגטו, כדאי לצרפם.
 • בסעיף 2 של הטופס יש להחתים רשות רשמית על אישור חיים (אישור כי המבקש בחיים) באמצעות חותמת רשמית (רשות רשמית הינה: אחת מרשויות המדינה בה מתגורר המבקש; נוטריון; בנק; בית חולים; הצלב האדום; הקונסוליה הגרמנית; קהילה יהודית; סוכנות רווחה כמו יד שרה ושי"ל).
 • בסעיף 3.1 של הטופס על הפונה לציין האם הוא הוכר בעבר כנרדף, ולצרף את מספר התיק של הרשות שהכירה בו כנרדף לצרף מסמכים רשמיים הנוגעים להכרה זו.
 • בסעיף 4 של הטופס יש לציין את כל הגטאות בהם שהה המבקש ואת כל העבודות בהן עסק.
 • על המבקש לחתום על הבקשה בסעיף 6, ועל ההסכמה בעמוד האחרון של הבקשה.
 • כדי למנוע עיכובים בהעברת התשלום, מומלץ למסור את פרטי הבנק המלאים, כולל כתובת וקודים בינלאומיים (SWIFT, IBAN, וכד').
 • את הטופס יש לשלוח למשרדי ה-BADV בגרמניה, בכתובת:

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, 53221 Bonn, Germany

קבלת התשלום החד פעמי בנוסף לפנסיה סוציאלית

 • בחודש אוגוסט 2011 הוחלט כי ניתן לקבל את התשלום החד פעמי של 2,000 יורו מגרמניה עבור עבודה שלא בכפייה במחנות ובגטאות בנוסף לקבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG).
 • למי שכבר הגישו בקשה לקבלת התשלום החד פעמי והתיק הוקפא כי הוגשה גם בקשה לקבלת פנסיה סוציאלית, התיק יפתח אוטומטית ללא צורך בהגשת בקשה חדשה.
 • מי שכבר החזירו את ה-2,000 יורו עקב קבלת הפנסיה הסוציאלית, יקבלו את ה-2,000 יורו באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.
 • למי שטרם הגישו בקשה לקבלת התשלום החד פעמי (ועבדו בגטו שלא תחת כפייה), מומלץ להגיש את הבקשה בהקדם.
 • הרחבת השטחים המוגדרים בחוק - ביוני 2014 תוקן חוק הגטאות (ZRBG), והרחיב את השטחים לגביהם מיושם החוק לשטח שהיה תחת ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי כגון סלובקיה, רומניה (למשל צ'רנוביץ) וסין (למשל שנחאי). ניצולי שואה שעבדו בגטאות בשטחים אלה עשויים להיות זכאים לפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG), מעבר לזכאותם לפיצוי החד פעמי בסך 2,000 יורו.
 • התקנות לגבי המענק החד-פעמי מאפשרות זכאות למענק החד פעמי גם לגבי גטאות שלא היו תחת שלטון גרמני ישיר אבל היו תחת השפעה גרמנית. כך למשל, גטו צ'רנוביץ שברומניה או גטו שנחאי שבסין, שמעולם לא היו תחת שלטון נאצי ישיר בתקופת השואה (אלא תחת רומניה ויפן משתפות הפעולה) אך היו תחת השפעה גרמנית, יתכן שעשויים להיות מוכרים במסגרת תקנות המענק החד-פעמי.

פרטי יצירת קשר עם ה-BADV

ניתן ליצור קשר עם ה-BADV לשם קבלת טופסי בקשה ומידע בדבר מילוי הטפסים והזכאות למענק:

 • טלפון: 1324 7030 22899(0) 49+
 • דוא"ל: , (את הפנייה באמצעות הדוא"ל יש לכתוב באנגלית או בגרמנית)
 • אתר אינטרנט: www.badv.bund.de
 • כתובת דואר:

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 53221 Bonn Germany

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים