הקדמה:

סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים למימון שכר הלימוד, מלגות קיום וסיוע נוסף מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה
למידע נוסף, ראו באתר משרד העלייה והקליטה


סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים, בהתאם לתנאים, לסיוע מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה.

 • במסגרת הסיוע ניתנים לסטודנטים:
  • מימון שכר לימוד.
  • מימון קורסי אנגלית במסגרת החובות לתואר.
  • שיעורי עזר, חונכות ותמיכה אקדמית - באמצעות מוסדות הלימוד.
  • ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע לימודים.
  • פעילויות חברה ותרבות, אירועים וסמינרים.
  • שירותי תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.
  • ליווי אישי אקדמי חברתי על-ידי מדריכים חברתיים.
 • בנוסף, ניתנות מלגות קיום בסך 600 ש"ח לחודש, עד 9 חודשי לימודים בכל שנה (מותנה בתכנית לימודים בהיקף של לפחות 50% שנתי או סמסטריאלי, ולא כולל לימודי תואר שני, הסבה או תעודה לאחר תואר).

מי זכאי?

 • צעירים בעלי זכאות לתעודת בגרות או תעודת סיום מכינה שהם יוצאי אתיופיה:
  • מי שנולדו באתיופיה ועלו לארץ לאחר 01.01.1980
  • מי שנולדו בארץ ושני הוריהם עלו מאתיופיה לאחר 01.01.1980
 • טווח הגילאים לזכאות:
  • ללימודי תואר ראשון או לימודי תעודה - עד גיל 28.
  • ללימודי תואר שני או לימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון - עד גיל 40.

תנאים נוספים

 • הסטודנט אינו בעל תואר או תעודה מקביל/ה או זהה לתואר שלגביו מבוקש הסיוע.
 • על הסטודנט לעמוד בתנאי הקבלה של המוסד ומסלול הלימודים שאליו נרשם.
 • לא ניתן לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת, בין אם הסטודנט נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
 • על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים בכל שנה או סמסטר ולהיות במצב אקדמי תקין.
 • סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו על-ידי המוסד, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת לימודיו.
 • סטודנט המבקש ללמוד לפני השירות הצבאי חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השירות לצורך לימודים.
 • במהלך שנת הלימודים השלישית קבלת המלגה מותנית בשירות חברתי קהילתי (שח"ק).

תהליך מימוש הזכות

פתיחת תיק

 • על-מנת להירשם לקבלת הסיוע, יש לפתוח תיק במינהל לסטודנטים עולים.
 • לשם כך יש לפנות לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה ולקבל סיסמה.
 • לאחר שמקבלים את הסיסמה, ניתן לפתוח את התיק באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של מינהל הסטודנטים.
 • באתר יש להקליד את שם המשתמש (מס' תעודת זהות) והסיסמה (באותיות קטנות וגדולות) ולמלא את השאלון - בעברית או באנגלית בלבד.
 • יש לסרוק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק. רצוי לסרוק בפורמט pdf, אם במסמך יש יותר מדף אחד, יש לסרוק אותם כקובץ אחד.
 • להסבר מפורט על אופן מילוי השאלון והמסמכים שיש לסרוק, ראו בהנחיות לפתיחת תיק ממוחשב באתר המינהל לסטודנטים עולים.

הגעה ללשכות של משרד העלייה והקליטה

 • לאחר פתיחת התיק הממוחשב יש להגיע לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה במועדים הבאים, בכל שנה:
  • לקבלת סיוע לסמסטר א' יש להגיע לא יאוחר מ-1 בנובמבר
  • לקבלת סיוע לסמסטר ב' יש להגיע לא יאוחר מ-1 ביוני
  • לקבלת סיוע לסמסטר קיץ יש להגיע לא יאוחר מ-1 באוגוסט
 • בהגעה לנקודת השירות, יש להציג את מסמכי המקור הבאים:
  • תעודת עולה /תעודת זהות
  • מסמכי השכלה מקוריים נאמנים למקור:
   • תעודת בגרות/סיום תיכון
   • תעודת סיום תואר/דיפלומה כולל גיליון ציונים
   • כל מסמך רלוונטי אחר המעיד על השכלה
  • תעודת סיום מכינה (אם יש)
  • מכתב קבלה למוסד לימודים בארץ
  • אישור לגבי שירות צבאי או לאומי: אישור דחיית שירות / תעודת שחרור מצה"ל / אישור שירות לאומי / תעודת פטור
 • סטודנטים המתחילים לימודים באוניברסיטאות יציגו:
  • קבלה על מקדמות ששולמו לאוניברסיטה
  • אימות חשבון בנק (מכתב מהבנק או צ'ק מבוטל)
  • הוראת קבע חתומה על-ידי הבנק

חידוש הבקשה למימון שכר לימוד

 • בכל תחילת שנת לימודים או סמסטר יש להגיש בקשה למימון שכר לימוד עבור אותה שנה או סמסטר ולהציג גיליון ציונים ואישור מעבר לשנה מתקדמת.

רצף הלימודים

 • סטודנט שקיבל מלגה נדרש ללמוד ברצף ולהתמקד בלימודיו, במוסד ובמסלול שבו הוא לומד.
 • מותרת הפסקה של עד שנה אקדמית אחת במהלך הלימודים (רצוי לעדכן את המינהל).
 • בין סיום תואר ראשון (ללא גרירה), לבין תחילת לימודים לתואר השני, מותרת הפסקה של עד 5 שנים.
 • תקופה של שירות צבאי או שירות לאומי אינה נחשבת בחישוב תקופת ההפסקה.

חקיקה ונהלים