פורטל זה מרכז את זכויותיהם של סטודנטים עולים

בפורטל זה ריכזנו מידע בדבר זכויות והטבות ייעודיות לסטודנטים עולים המוענקות בנוסף להטבות ולזכויות הניתנות לכלל הסטודנטים.
למידע מורחב על זכויות סטודנטים, ראו בפורטל סטודנטים.

קורסי הכנה לבחינות הרישוי הממשלתיות לעולים שלמדו בחו"ל


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים