משרד העלייה והקליטה מממן לסטודנטים עולים את שכר הלימוד (מילגת לימודים) בהתאם לתנאים שיפורטו
יש לבצע שירות חברתי קהילתי (שח"ק) כדי לקבל את המילגה


משרד העלייה והקליטה מממן את שכר הלימוד לעולים שהתקבלו ללימודים במוסד לימודי המוכר על-ידי המינהל לסטודנטים עולים.

טיפ
לפני שנרשמים למוסד הלימודי כדאי לברר מול המינהל לסטודנטים עולים אם המוסד מוכר לצורך קבלת המילגה.
 • מילגות הלימודים ניתנות ללומדים במסלולים הבאים:
  • לימודים לתואר ראשון ולתואר שני.
  • לימודי הנדסאים, לימודי תעודה בתחומי האומנויות או ברפואה משלימה, אח/ות מוסמכ/ת ומורה מוסמך בכיר במגזר החרדי.
  • לימודי תעודה/הסבה לבעלי תואר.
 • המימון ניתן לכל אחת משנות הלימוד ומותנה בביצוע שירות חברתי קהילתי (שח"ק).

מי זכאי?

 • עולים, בני/בנות עולים, אזרחים עולים וקטינים חוזרים (ראו הגדרות), שהתקבלו ללימודים במוסד שמוכר על-ידי המינהל לסטודנטים עולים ונמצאים בישראל בכל תקופת הלימודים.

מועד תחילת הלימודים

 • יש להתחיל את הלימודים בתוך 36 חודשים מקבלת המעמד (עולה/אזרח עולה/קטין חוזר) - לא כולל את תקופת השירות בצבא (עם עד שנת קבע אחת), שירות לאומי ושירות בישיבת הסדר למשך 4 שנים.
 • בוגרי נעל"ה ששינו מעמד לעולה צריכים להתחיל את הלימודים בתוך 12 חודשים מסיום התוכנית ובתנאי שלא חלפו יותר מ-36 חודשים משינוי המעמד או מסיום התוכנית (לפי המאוחר מביניהם) - לא כולל תקופת שירות בצבא או שירות לאומי.
 • גיל הסטודנטים בתחילת הלימודים:
  • לימודי תואר ראשון, הנדסאים או תעודה ניתן להתחיל עד גיל 27.
  • לימודי תואר שני או הסבה לבעלי תואר ראשון ניתן להתחיל עד גיל 30.
  • למי שמועמדים לתוכנית קדם אקדמית (תק"א):
   • ניתן להתחיל ללמוד עד הגיל שצוין בהתאם למסלול שלומדים אחרי סיום התוכנית.
   • אקדמאים שלא מעוניינים בהמשך לימודים אחרי התוכנית יוכלו להתחיל ללמוד עד גיל 32.
  • לימודים בתוכנית עלייה אקדמית ייחודית של מינהל הסטודנטים ניתן להתחיל עד גיל 35.

תנאים אקדמיים

 • בלימודי תואר ראשון, הנדסאים או לימודי תעודה, יש להציג תעודת בגרות או תעודת סיום תיכון מוכרת מחו"ל, או תעודת סיום מכינה קדם אקדמית מוכרת בישראל.
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית חלקית שמתקבלים ללימודי הנדסאים יהיו זכאים בהתאם לתנאי הקבלה במה"ט.
 • מי שהתקבלו לאוניברסיטה הפתוחה ללא תעודת בגרות (מישראל או מחו"ל) יהיו זכאים רק אחרי שילמדו ויצברו 18 נקודות זכות (לא כולל קורס אנגלית).
 • בלימודי תואר שני, הסבה או לימודי תעודה לאחר תואר, יש להציג תואר ראשון מוכר או תעודת זכאות לתואר הראשון.

תנאים למימון תואר ראשון נוסף או תואר שני נוסף

 • בעלי תואר ראשון (מחו"ל או מישראל) יהיו זכאים למימון תואר ראשון נוסף במקרים הבאים בלבד:
  • הם עלו ממדינה שמחייבת תואר ראשון מקדים בתחום שנרשמו אליו בישראל (למשל בעלי תואר ראשון מארה"ב שרוצים ללמוד לתואר ראשון במשפטים).
  • הם מעוניינים ללמוד תואר ראשון נוסף באחד ממקצועות ה-STEM (אשכולות מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, מדעים פיסיקליים ולימודי הנדסה).
  • הם למדו בסיוע מינהל הסטודנטים והתקבלו לתוכנית רפואה במסלול 4 שנתי.
 • בעלי תואר שני (מחו"ל או מישראל) יהיו זכאים למימון תואר שני נוסף במקרים הבאים בלבד:
  • ועדת החריגים של המינהל אישרה את לימודיהם לצורך השתלבות ברמה מקצועית.
  • הם בעלי תואר "Specialist" או "Master 1".

תנאים נוספים

 • עולים שחייבים בשירות צבאי ומעוניינים ללמוד לפני הגיוס לצה"ל יידרשו להציג, החל מתום השנה הראשונה לעלייתם, אישור ממיט"ב (לשכת הגיוס) על דחיית גיוס לצורך לימודים.
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה מקוונת לקבלת הסיוע בכל שנת לימודים.
  • סטודנטים חדשים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' יגישו את הבקשה עד ל-10 בנובמבר.
  • סטודנטים ממשיכים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' יגישו את הבקשה עד ל-1 באוקטובר.
  • סטודנטים שמתחילים ללמוד בסמסטר ב' יגישו את הבקשה עד ל-1 באפריל.
  • סטודנטים שמתחילים ללמוד בסמסטר קיץ יגישו את הבקשה עד ל-15 באוגוסט.
 • מגישים את הבקשה באמצעות טופס מקוון במערכת ההזדהות הלאומית.
 • יש למלא את טופס הבקשה בעברית או באנגלית ולצרף את המסמכים הרלוונטיים אחרי שסורקים אותם.
 • סטודנטים חדשים יצרפו את המסמכים הבאים:
  • מכתב קבלה ללימודים.
  • אישורי השכלה קודמים מהארץ ומחו"ל (תעודת בגרות, סיום תיכון, סיום מכינה או תואר ראשון).
  • אישור על ביצוע שירות צבאי/לאומי, או אישור מצה"ל על דחיית שירות לצורך לימודים או פטור.
 • סטודנטים שממשיכים לשנה נוספת יצרפו את המסמכים הבאים:
  • גיליון ציונים (להמשך הזכאות נדרש ממוצע 60 לפחות).
  • אישור מעבר משנה לשנה (אישור לימודים).
  • מערכת שעות.
 • הבקשה תועבר לטיפול והתשובה על הזכאות תישלח לכתובת הדוא"ל שהפונים מילאו בטופס.
 • מי שלא צירפו את כל המסמכים הנדרשים כאשר שלחו את הבקשה, יוכלו לשלוח בהמשך את המסמכים החסרים באופן מקוון.
 • ראו הנחיות להגשת בקשה למלגת לימודים מהמינהל לסטודנטים עולים.
 • אם נתקלים בבעיה בעת הרישום, ניתן לפנות למוקד המינהל לסטודנטים עולים בטלפון *2994.
שימו לב
כדי לקבל את המימון בכל שנות הלימוד יש לבצע שירות חברתי קהילתי (שח"ק)

היקף המימון

 • המימון ניתן בהתאם לתקן המסלול שבו לומדים, ובכל מקרה לא יעלה על 100% משכר הלימוד בשנה.
דוגמה
 • בלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה, שנמשכים 3 שנים, היקף הסיוע בשכר הלימוד יהיה 300%.
 • בלימודי רפואה, שנמשכים 6 שנים, היקף הסיוע בשכר הלימוד יהיה 600%.
 • מי שנדרשים לעבור קורסים או שנת השלמות כתנאי לתואר השני, זכאים לשנת מימון נוספת עד 100% שכר לימוד.
 • למידע נוסף על היקף וגובה המילגה ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • סטודנטים שנכשלו או שינו מסלול לימודים לא יקבלו מימון לשכר הלימוד עבור חזרה על קורסים, סמסטרים או שנת לימודים.
 • סטודנטים שמפסיקים את לימודיהם, או שלימודיהם הופסקו על-ידי מוסד הלימודים, חייבים להודיע על כך בכתב למינהל הסטודנטים בתוך שבועיים מהפסקת הלימודים.
 • ניתן לעשות הפסקה של עד שנתיים אקדמיות בכל תקופת הזכאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים