אנשים הנמצאים בשלבי שיקום מתקדמים ביציאה ממעגל הזנות עשויים להיות זכאים לקבל סל מענים גמיש בדרך של החזר הוצאות
הסל מעניק מענים בתחומי בריאות, דיור, שיקום מקצועי, סיוע בטיפול בחובות ועוד
ניתן לקבל החזר עד 3 חודשים אחורה ממועד ביצוע ההוצאה, ורק לגבי הוצאות שהוצאו לאחר תאריך 25.06.2020
שווי הסל עד כ-10,000 ₪ בשנה, ללא השתתפות עצמית
לפרטים נוספים ראו אתר משרד הרווחה


נשים וגברים, לרבות טרנסג'נדריות וטרנסג'נדרים ואנשים שאינם מזדהים מגדרית, הנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות, עשויים להיות זכאים לסל מענים גמיש בסכום כולל של עד כ-10,000 ₪ לשנה, בתחום טיפול בהתמכרויות, ציוד ואחזקת בית המגורים, עזרה כללית בשיפור התפקוד, דמי אוכל, שינה ולינה, סיוע בטיפול בחובות, הוצאות רפואיות ותוכניות הכשרה מקצועיות.

 • סל המענים מספק מעניים שיקומיים של עד 48 נקודות זיכוי בשנה (11,616 ₪ בשנה, נכון ל-2024) בדמות החזר כספי בגין הוצאות שהוצאו, באופן הבא:
  • כניסה לתהליך של גמילה מהתמכרויות – עד 2,420 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • ריהוט שינה, ציוד מטבח, חימום ודוד שמש – עד 4,840 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • מקרר – עד 7,260 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • מכונת כביסה – עד 7,260 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • מגורים ותחזוקת בית - לרבות תשלום עבור הובלות, מעברי דירות, תחזוקה ותיקונית לבית וסיוע זמני בשכר דירה (במקרים חריגים) - עד 11,616 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • עזרה כללית לשיפור התפקוד – עד 4,840 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • סיוע בחובות וסיוע משפטי – עד 11,616 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • אשל וביגוד (הזכאות היא לנפש - לילד או לאישה) – עד 968 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
  • הוצאות רפואיות (כולל טיפולים לנישוי המראה החיצוני ותרופות שאינן בסל) – עד 4,356 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • תוכניות השכלה והכשרה מקצועית (כולל אבחונים, לימודים והכשרות מקצועיות) – עד 4,598 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • השתתפות בנסיעות – עד 242 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
טיפ
ייתכן שיהיו מענים לגביהם יהיה קל יותר לקבל את הסל, כגון הוצאות דיור. מומלץ להתייעץ עם העו"ס המטפל בבחירת המענים המתאימים.

מי זכאי?

 • מי שנמצא בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות, בין אם השיקום נעשה באמצעות הרשות המקומית ובין אם באמצעות מרכז טיפולי אחר המוכר למשרד הרווחה.
 • מבקשים שעונים על אחד או יותר מהמאפיינים הבאים עשויים לקבל עדיפות בזכאות לסל:
  • הורים לילדים קטינים.
  • בעלי יכולת להתמיד בתהליך הטיפולי.
  • בעלי מוטיבציה לשינוי.
  • טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות.
  • מתגוררים בדיור פוגעני (דיור בו המבקש נחשף, למשל, לאלימות, ניצול מיני, שימוש סמים וכדומה).
  • בעלי חשבון בנק מוגבל.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לסל מענים גמיש

 • יש לפנות באמצעות העו"ס המטפל (במחלקת הרווחה או בגוף טיפולי מוכר) למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ולבקש סל מענים גמיש.
 • הבקשות לאישור סל גמיש יועברו לאישור הפיקוח המחוזי של מינהל סיוע לבתי משפט ותקון, בליווי דו"ח פסיכו-סוציאלי עדכני, ובהתאם יאושר היקף הסיוע והתקציב יוקצה למחלקה.
 • ההקצאה תבוצע באמצעות מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
  • במקרה שהבקשה הוגשה באמצעות עו"ס מטפל שאינו חלק מהרשות המקומית, מחלקת הרווחה לא תהיה חשופה לדו"ח הפסיכו-סוציאלי שהוגש בעניינו של המבקש.

קבלת ההחזר

 • לאחר אישור סל המענים הגמיש, ניתן יהיה לקבל החזר בגין הוצאות שהוצאו במסגרת הסל שאושר.
 • יש להציג לרשות המקומית או למרכז הטיפולי המוכר קבלות עבור הוצאות שהוצאו בפועל.
 • ניתן לקבל את ההחזר עד 3 חודשים אחורה בלבד ממועד ביצוע ההוצאה.
 • ההחזר ייעשה מטעם הרשות המקומית או העירייה.
שימו לב
ניתן לקבל את ההחזר עבור הוצאות שהוצאו החל מיום 25.06.2020 בלבד, יש לשים לב כי התאריך מופיע על הקבלה.

חשוב לדעת

 • במקרים מסוימים ניתן יהיה לבקש שינוי ייעוד של הסל.
דוגמה
 • דוגמה 1: למבקשת אושר סל מענים עבור הוצאות רפואיות, אך אין לה קבלות מתאימות. במקרה זה היא יכולה לפנות בבקשה לשינוי ייעוד הסל להוצאות לגביהן יש לה קבלות, כגון דיור.
 • דוגמה 2: למבקש אושר סל מענים עבור הוצאות שיקום, אך נותר עוד סכום כסף פנוי להוצאות לאחר שקיבל את ההחזר. במקרה זה הוא יכול לפנות בבקשה לשינוי ייעוד הסל, ולבקש לייעד את יתרת הכסף עבור הוצאות בתחום אחר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים