אנשים שנמצאים בשלבי שיקום מתקדמים ביציאה ממעגל הזנות עשויים לקבל החזר כספי על הוצאות שהיו להם בתחומים בריאות, דיור, שיקום מקצועי, טיפול בחובות ועוד
שווי הסל הכולל - עד 11,616 ₪ בשנה
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


אנשים שנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות עשויים לקבל סל מענים גמיש בסכום של עד 11,616 ₪ בשנה, נכון ל-2024 (עד 48 נקודות זיכוי).

 • הסל ניתן כהחזרים כספיים על הוצאות שבוצעו בתחומים שיפורטו -

המענים שכלולים בסל והיקפם (נכון ל-2024)

 • כניסה לתהליך של גמילה מהתמכרויות – עד 2,420 ₪ בשנה.
 • ריהוט לשינה, ציוד מטבח, חימום ודוד שמש – עד 4,840 ₪ בשנה.
 • מקרר – עד 7,260 ₪ בשנה.
 • מכונת כביסה – עד 7,260 ₪ בשנה.
 • מגורים ותחזוקת הבית - כולל תשלום על הובלות, מעברי דירות, תחזוקה ותיקונים לבית וסיוע זמני בשכר דירה (במקרים חריגים) - עד 11,616 ₪ בשנה.
 • סיוע בחובות וסיוע משפטי – עד 11,616 ₪ בשנה.
 • אשל וביגוד, כולל מזון בסיסי, צרכים אישיים, ציוד לילדים (ביגוד, צעצועים, ספרים, מנוי לספריה). הזכאות היא לנפש, לילד או לאישה – עד 968 ₪ בחודש.
 • הוצאות רפואיות (כולל טיפולים לנישוי המראה החיצוני ותרופות שאינן בסל) – עד 4,356 ₪ בשנה.
 • תוכניות השכלה והכשרה מקצועית (כולל אבחונים, לימודים והכשרות מקצועיות) – עד 4,598 ₪ בשנה.
 • השתתפות בנסיעות – עד 242 ₪ בחודש.
טיפ
ייתכן שיהיו מענים לגביהם יהיה קל יותר לקבל את הסל, כגון הוצאות דיור. מומלץ להתייעץ עם העו"ס המטפל בבחירת המענים המתאימים.

מי זכאי?

 • נשים, גברים ואנשים שלא מזדהים מגדרית, החל מגיל 18, שנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות (כאשר השיקום נעשה באמצעות הרשות המקומית או באמצעות מרכז טיפולי אחר המוכר למשרד הרווחה).
 • מי שעונים על אחד או יותר מהמצבים הבאים עשויים לקבל עדיפות בזכאות:
  • הורים לילדים קטינים.
  • בעלי יכולת להתמיד בתהליך הטיפולי.
  • בעלי מוטיבציה לשינוי.
  • טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות.
  • מתגוררים בדיור פוגעני (דיור שבו נחשפים, למשל, לאלימות, ניצול מיני, סמים וכדומה).
  • בעלי חשבון בנק מוגבל.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לסל מענים גמיש

 • יש לפנות באמצעות העו"ס המטפל (במחלקת הרווחה או בגוף טיפולי מוכר) למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ולבקש סל מענים גמיש.
 • הבקשות לאישור סל גמיש יועברו לאישור הפיקוח המחוזי של מינהל סיוע לבתי משפט ותקון, בליווי דו"ח פסיכו-סוציאלי עדכני, ובהתאם יאושר היקף הסיוע והתקציב יוקצה למחלקה.
 • ההקצאה תבוצע באמצעות מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
  • במקרה שהבקשה הוגשה באמצעות עו"ס מטפל שאינו חלק מהרשות המקומית, מחלקת הרווחה לא תהיה חשופה לדו"ח הפסיכו-סוציאלי שהוגש בעניינו של המבקש.

קבלת ההחזר

 • לאחר אישור סל המענים הגמיש, ניתן יהיה לקבל החזר על הוצאות שהוצאו במסגרת הסל שאושר.
 • יש להציג לרשות המקומית או למרכז הטיפולי המוכר קבלות עבור ההוצאות שהוצאו בפועל.
 • ניתן לקבל את ההחזר תוך 3 חודשים בלבד מהמועד שבו בוצעה ההוצאה.

שינוי בייעוד של הסל

 • במקרים מסוימים ניתן יהיה לבקש שינוי בייעוד של הסל.
דוגמה
 • למבקשת אושר סל מענים עבור הוצאות רפואיות, אך אין לה קבלות מתאימות.
 • היא יכולה לבקש שינוי בייעוד של הסל להוצאות שיש לה עליהן קבלות (למשל בדיור).
דוגמה
 • למבקש אושר סל מענים עבור הוצאות לימודים, אך נותר סכום כסף פנוי אחרי שקיבל את ההחזר.
 • הוא יכול לבקש שינוי בייעוד הסל, כך שיתרת הכסף תינתן עבור הוצאות בתחום נוסף.

חשוב לדעת

 • לא נדרשת כל השתתפות עצמית בסל המענים.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים