נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה שחל על הכנסות
חלק מנקודות הזיכוי ניתנות לכל סוגי ההכנסות, וחלקן ניתנות רק על הכנסה מיגיעה אישית
ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,904 ₪ וערכה החודשי הוא 242 ₪ (נכון לשנת 2024)

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה שחל על הכנסות בשנת מס.

 • מספר נקודות הזיכוי שזכאים להן נקבע על-פי קריטריונים שונים. מי שעונים על יותר מקריטריון אחד, עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הספציפיים.
 • חלק מנקודות הזיכוי ניתנות לכל סוגי ההכנסות, וחלקן ניתנות רק על הכנסה מיגיעה אישית.
 • ערך הקיזוז הוא שנתי וחל גם על חודשים שבהם העובדים לא עבדו. לכן מי שהתחילו לעבוד באמצע השנה, יהיו זכאים לזיכוי חודשי גבוה יותר ממי שעבדו במהלך כל השנה (סך הזיכוי השנתי יהיה זהה בשני המקרים).
דוגמה
 • בשנת 2024 ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,904 ₪. עובד שזכאי ל-3 נקודות על הכנסתו מעבודה יקבל בשנה זו זיכוי בסך 8,712 ₪: 2,904×3.
 • אם יעבוד כל השנה, גובה הזיכוי החודשי שלו יהיה 726 ₪ (8,712 ₪ חלקי 12 חודשים).
 • אם יתחיל לעבוד רק בתחילת חודש מרץ, הוא יעבוד 10 חודשים בשנה זו, ולכן גובה הזיכוי החודשי שלו יהיה 871.2 ₪ (8,712 ₪ חלקי 10 חודשים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

ערכה של נקודת זיכוי בשנים קודמות

שנה ערך שנתי ערך חודשי (עבור מי שעבד 12 חודשים)
2023 2,820 ₪ 235 ₪
2022 2,676 ₪ 223 ₪
2021 2,616 ₪ 218 ₪
2020 2,628 ₪ 219 ₪
2019 2,616 ₪ 218 ₪
2018 2,592 ₪ 216 ₪


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים