הקדמה:

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה החל על עובד בשנת עבודה
ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,628 ש"ח וערכה החודשי הוא 219 ש"ח נכון לשנת 2020
למידע נוסף, ראו הקלות במס לשכירים באתר רשות המסים

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה החל על עובד בשנת עבודה.

  • משמעותה של הזכאות: מתוך מס ההכנסה שעל העובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.
  • נקודות זיכוי ניתנות לתושבי ישראל. יחד עם זאת, עובדות ועובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד זכאים לנקודות זיכוי, ועובדות זרות המועסקות בכל תחום זכאיות לחצי נקודת זיכוי. לפרטים נוספים, ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר.
  • ערך הקיזוז הוא שנתי וחל גם על חודשים שבהם העובד לא עבד. לכן עובד שהתחיל לעבוד באמצע השנה, יהיה זכאי לזיכוי חודשי גבוה יותר מעובד שעבד במהלך כל השנה. (סך הזיכוי השנתי יהיה זהה אצל שניהם).
דוגמה
  • בשנת 2020 ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,628 ש"ח. עובד הזכאי ל-3 נקודות יקבל בשנה זו זיכוי בסך 7,884 ש"ח: 2,628×3.
  • אם יעבוד כל השנה, גובה הזיכוי החודשי שלו יהיה 657 ש"ח (7,884 ש"ח חלקי 12 חודשים).
  • אם יתחיל לעבוד רק בתחילת חודש מרץ, הוא יעבוד 10 חודשים בשנה זו, ולכן גובה הזיכוי החודשי שלו יהיה 788.4 ש"ח (7,884 ש"ח חלקי 10 חודשים).
  • מספר נקודות הזיכוי שעובד זכאי להן נקבע על פי קריטריונים שונים. אם העובד עומד ביותר מקריטריון אחד, הוא זכאי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי לפי כל אחד מהקריטריונים שבהם הוא עומד.

ערכה השנתי והחודשי של נקודת הזיכוי בשנים קודמות:

שנה ערך שנתי ערך חודשי (עבור מי שעבד 12 חודשים)
2019 2,616 ש"ח 218 ש"ח
2018 2,592 ש"ח 216 ש"ח
2017 2,580 ש"ח 215 ש"ח
2016 2,592 ש"ח 216 ש"ח
2015 2,616 ש"ח 218 ש"ח
2014 2,616 ש"ח 218 ש"ח
2013 2,616 ש"ח 218 ש"ח
2012 2,580 ש"ח 215 ש"ח
2011 2,508 ש"ח 209 ש"ח
דוגמה
תושב ישראל הזכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, יקבל בשנה זו זיכוי ממס הכנסה בשווי 5,913 ש"ח (2,628 ש"ח כפול 2.25 נק') עבור כל השנה.
  • נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס לכן הן מועילות רק לעובד שגובה החיוב במס שלו מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
דוגמה
אם גובה מס ההכנסה החודשי שעל עובד לשלם הוא 300 ש"ח, כלומר מס ההכנסה השנתי שעליו לשלם הוא 3,600 ש"ח (300 ש"ח כפול 12 חודשים), הוא לא ישלם מס הכנסה כלל, היות ושווי נקודות הזיכוי שלו (5,913 ש"ח) עולה על גובה המס שעליו לשלם, והן מתקזזות איתו. בפועל הוא מנצל רק חלק מנקודות הזיכוי (3,600 ש"ח מתוך 5,913 ש"ח), ולא את כולן.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים