נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה החל על הכנסות
חלק מנקודות הזיכוי ניתנות לכל סוגי ההכנסות, וחלקן ניתנות רק על הכנסה מיגיעה אישית
ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,820 ₪ וערכה החודשי הוא 235 ₪ נכון לשנת 2023

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה החל על הכנסות בשנת מס.

  • חלק מנקודות הזיכוי ניתנות לכל סוגי ההכנסות, וחלקן ניתנות רק על הכנסה מיגיעה אישית.
  • משמעותה של הזכאות: מתוך מס ההכנסה שיש לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.
  • נקודות זיכוי ניתנות לתושבי ישראל. יחד עם זאת, עובדות ועובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד זכאים לנקודות זיכוי, ועובדות זרות המועסקות בכל תחום זכאיות לחצי נקודת זיכוי. לפרטים נוספים, ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר.
  • ערך הקיזוז הוא שנתי וחל גם על חודשים שבהם העובדים לא עבדו. לכן מי שהתחילו לעבוד באמצע השנה, יהיו זכאים לזיכוי חודשי גבוה יותר ממי שעבדו במהלך כל השנה (סך הזיכוי השנתי יהיה זהה בשני המקרים).
דוגמה
  • בשנת 2023 ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,820 ₪. עובד הזכאי ל-3 נקודות יקבל בשנה זו זיכוי בסך 8,460 ₪: 2,820×3.
  • אם יעבוד כל השנה, גובה הזיכוי החודשי שלו יהיה 705 ₪ (8,460 ₪ חלקי 12 חודשים).
  • אם יתחיל לעבוד רק בתחילת חודש מרץ, הוא יעבוד 10 חודשים בשנה זו, ולכן גובה הזיכוי החודשי שלו יהיה 846 ₪ (8,460 ₪ חלקי 10 חודשים).
  • מספר נקודות הזיכוי שהתושבים זכאים להן נקבע על-פי קריטריונים שונים. מי שעונים על יותר מקריטריון אחד, עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הספציפיים.

ערכה השנתי והחודשי של נקודת הזיכוי בשנים קודמות:

שנה ערך שנתי ערך חודשי (עבור מי שעבד 12 חודשים)
2022 2,676 ₪ 223 ₪
2021 2,616 ₪ 218 ₪
2020 2,628 ₪ 219 ₪
2019 2,616 ₪ 218 ₪
2018 2,592 ₪ 216 ₪
2017 2,580 ₪ 215 ₪
2016 2,592 ₪ 216 ₪
2015 2,616 ₪ 218 ₪
2014 2,616 ₪ 218 ₪
2013 2,616 ₪ 218 ₪
2012 2,580 ₪ 215 ₪
2011 2,508 ₪ 209 ₪
דוגמה
תושב ישראל הזכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, יקבל בשנה זו זיכוי ממס הכנסה בשווי 6,345 ₪ (2,820 ₪ כפול 2.25 נק') עבור כל השנה.
  • נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס לכן הן מועילות רק לעובד שגובה החיוב במס שלו מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
דוגמה
אם גובה מס ההכנסה החודשי שעל עובד לשלם הוא 300 ₪, כלומר מס ההכנסה השנתי שעליו לשלם הוא 3,600 ₪ (300 ₪ כפול 12 חודשים), הוא לא ישלם מס הכנסה כלל, היות ושווי נקודות הזיכוי שלו (6,345 ₪) עולה על גובה המס שעליו לשלם, והן מתקזזות איתו. בפועל הוא מנצל רק חלק מנקודות הזיכוי (3,600 ₪ מתוך 6,345 ₪), ולא את כולן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים