בית הדין הארצי לעבודה קבע שעובד שמעסיקו נפטר והוא נאלץ להפסיק את עבודתו ללא הודעה מוקדמת - זכאי לתשלום "תמורת הודעה מוקדמת"
תמורת הודעה מוקדמת היא פיצוי בסכום ששווה לשכר הרגיל של העובד עבור התקופה שבה לא ניתנה לו הודעה מוקדמת לפיטורים
החובה לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת במקרה זה חלה גם אם העובד לא מחפש עבודה אחרת וגם אם עליו לעזוב את הארץ

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע 1267/04‏ ‏
תאריך:31.12.2006
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • המערערת היא עובדת זרה בסיעוד שהתגוררה בביתה של המעסיקה וטיפלה בה עד למועד שבו נפטרה המעסיקה.
 • יום לאחר הפטירה, העובדת נדרשה לעזוב מיד את הדירה, ללא הודעה מוקדמת.
 • הערעור עסק, בין היתר, בזכאותה של העובדת לתשלום תמורת הודעה מוקדמת.

פסיקת בית הדין הארצי

 • לפי החוק, על מעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטוריו. אם המעסיק לא נתן לעובד הודעה מוקדמת כאמור, עליו לשלם לו תמורת הודעה מוקדמת - פיצוי בסכום ששווה לשכר הרגיל של העובד עבור התקופה שבה לא ניתנה לו ההודעה המוקדמת.
 • מטרת הזכות לקבלת הודעה מוקדמת היא לא רק להעניק לעובד שסיים את עבודתו "רשת בטחון" לצורך קיום וזמן כדי למצוא מקום עבודה חדש, אלא גם לתת למי שלא ממשיך לעבוד לאחר פיטוריו תקופת זמן נוספת כדי לארגן את חייו.
 • עובד שפוטר או שמעסיקו נפטר זכאי לתמורת הודעה מוקדמת גם אם הוא לא מחפש עבודה אחרת, בפרט כשמדובר בעובדים זרים שדרוש להם זמן כדי להתארגן לקראת עזיבת הארץ או לקבל אישור לעבודה אחרת ובעיקר כשהעובדים הזרים עוסקים בסיעוד והם נאלצים לשהות במחיצתו של המטופל ברוב שעות היממה ומתגוררים בביתו.
 • העובדת נדרשה לעזוב את בית המגורים יום לאחר פטירת המעסיקה, ללא הודעה מוקדמת ומבלי שסופקה לה "רשת ביטחון" לצרכי קיום מינימליים.
 • התנהלות כזו לא מתיישבת עם חובת ההגינות ותום הלב ביחסי עובד-מעסיק והעובדת זכאית לתשלום תמורת הודעה מוקדמת.
 • העובדת היתה זכאית לתשלום תמורת הודעה מוקדמת גם אם היתה צריכה לעזוב את הארץ לאחר פטירת מעסיקתה וגם אם היא לא היתה מעוניינת לעבוד לאחר פיטוריה אצל מעסיק אחר.
 • בית הדין חייב את עיזבון המנוחה לשלם לעובדת, בין השאר, תשלום תמורת הודעה מוקדמת בגובה שכר של חודש עבודה אחד בתוספת 40% מגובה השכר.

משמעות

 • עובד שמעסיקו נפטר והוא נאלץ לעזוב את העבודה בלי שקיבל הודעה מוקדמת מראש, זכאי לתשלום "תמורת הודעה מוקדמת" גם אם הוא לא מחפש עבודה אחרת וגם אם עליו לעזוב את הארץ.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו"

חשוב לדעת

 • פסק הדין אמנם עסק בעובדת זרה, אך ההלכה שנקבעה בו לא צומצמה לעובדים זרים בלבד, והיא חלה על כל העובדים.
 • עובד שהחל לעבוד בעבודה חלופית לאחר פיטוריו:
  • פסק דין זה לא דן בזכאות לתמורת הודעה מוקדמת במקרה שהעובד מצא עבודה חלופית לאחר פיטוריו והחל לעבוד בה.
  • פסקי הדין של בתי הדין האזוריים לעבודה פסקו באופן לא אחיד בסוגיה זו (בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בחיפה נשללה הזכאות מעובדת שהחלה לעבוד אצל משפחה אחרת, אולם בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע פסק כי גם אם העובדת מצאה עבודה חלופית בכוחות עצמה, אין בכך לשלול את זכאותה לקבלת תמורת הודעה מוקדמת).
  • מכיוון שבית הדין הארצי לעבודה טרם דן בסוגיה זו (עובד שהחל לעבוד בעבודה חלופית לאחר פיטוריו), אין עדיין הלכה מחייבת בנושא.