הקדמה:

עובד שמעסיקו נפטר, והוא נאלץ להפסיק את עבודתו ללא הודעה מוקדמת, זכאי לתשלום תמורת הודעה מוקדמת
תמורת הודעה מוקדמת, הנה פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה לא ניתנה לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים
החובה לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת במקרה זה חלה גם אם העובד אינו מחפש עבודה אחרת וגם אם עליו לעזוב את הארץ

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עע 1267/04‏ ‏
תאריך:
31.12.2006

רקע עובדתי

 • המערערת היא עובדת זרה בסיעוד אשר התגוררה בביתה של המעסיקה וטיפלה בה עד למועד בו נפטרה המעסיקה.
 • למחרת פטירת המעסיקה, נדרשה העובדת לעזוב מיד את דירת מגוריה, ללא הודעה מוקדמת
 • הערעור נסב, בין היתר, על זכאותה של העובדת לתשלום תמורת הודעה מוקדמת.

פסיקת בית הדין הארצי

 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע שעל מעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת טרם פיטוריו. אם המעסיק לא נתן לעובד הודעה מוקדמת כאמור, עליו לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת, פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.
 • התכלית שבבסיס הזכות להודעה מוקדמת היא לא רק להעניק לעובד שסיים את עבודתו "רשת בטחון" לצורך קיום וזמן על מנת למצוא מקום עבודה חדש, אלא גם לאפשר למי שלא ממשיך לעבוד לאחר פיטוריו תקופה זו על מנת לארגן את חייו.
 • עובד שפוטר או שמעסיקו נפטר זכאי לתמורת הודעה מוקדמת גם אם הוא אינו מחפש עבודה אחרת, בפרט כאשר מדובר בעובדים זרים אשר דרוש להם זמן על מנת להתארגן לעזיבת הארץ או לקבל אישור לעבודה אחרת ובמיוחד כשהעובדים הזרים עוסקים בסיעוד והם הנאלצים לשהות במחיצתו של המטופל מרבית שעות היממה תוך שהם מתגוררים בביתו.
 • העובדת נדרשה לעזוב את בית מגוריה למחרת הפטירה של מעסיקתה, ללא התרעה מוקדמת ומבלי שסופקה לה "רשת ביטחון" לצרכי קיום מינימליים. התנהלות כזו אינה מתיישבת עם חובת ההגינות ותום הלב ביחסי עובד-מעביד, והעובדת זכאית לתמורת הודעה מוקדמת.
 • העובדת היתה זכאית לתמורת הודעה מוקדמת גם לו היתה צריכה לעזוב את הארץ לאחר פטירת מעסיקתה וגם אם היא לא היתה מעוניינת לעבוד לאחר פיטוריה אצל מעסיק אחר.
 • אשר על כן חייב בית הדין את עיזבון המנוחה לשלם לעובדת תמורת הודעה מוקדמת בגובה שכר של חודש אחד.

משמעות

 • עובד שמעסיקו נפטר, והוא נאלץ לעזוב את עבודתו מבלי שקיבל הודעה מוקדמת מראש, זכאי לתשלום "תמורת הודעה מוקדמת" גם אם העובד אינו מחפש עבודה אחרת וגם אם עליו לעזוב את הארץ.

חקיקה ונהלים

חשוב לדעת

 • פסק הדין אמנם עסק בעובדת זרה, אך ההלכה שנקבעה בו לא צומצמה לעובדים זרים בלבד, והיא חלה על כלל העובדים.
 • עובד שהחל לעבוד בעבודה חלופית לאחר פיטוריו:
  • פסק דין זה לא דן בזכאות לתמורת הודעה מוקדמת במקרה שהעובד מצא עבודה חלופית לאחר פיטוריו והחל לעבוד בה.
  • פסקי הדין של בתי הדין האזוריים לעבודה פסקו באופן לא אחיד בסוגיה זו (בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בחיפה נשללה הזכאות מעובדת שהחלה לעבוד אצל משפחה אחרת, אולם בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע פסק כי גם אם מצאה התובעת עבודה חלופית בכוחות עצמה, אין בכך לשלול את זכאותה לקבלת תמורת הודעה מוקדמת).
  • מכיוון שבית הדין הארצי טרם דן בסוגיה זו, אין עדיין הלכה מחייבת לגביה.

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".