עובדים זרים המועסקים בישראל זכאים לזכויות תעסוקתיות, סוציאליות ואישיות, ולהגנה מפני ניצול

עובדים זרים זכאים לאותם תנאי העסקה להם זכאים שכירים ישראלים ובשל מעמדם המיוחד בישראל, הם זכאים גם לזכויות ייחודיות המסדירות את שהייתם בארץ. בפורטל זה תוכלו לקרוא על זכויותיהם הבסיסיות של עובדים זרים לרבות תנאי העסקתם והחובה להסדיר להם ביטוח רפואי.

מומלץ לעיין גם בפורטלים המוקדשים לנושא מזווית המעסיק: העסקת עובדים זרים והעסקת עובד זר בסיעוד. כמו כן, שימו לב לרשימת ארגוני הסיוע בהמשך עמוד זה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים