עובדים זרים המועסקים בישראל זכאים לזכויות תעסוקתיות, סוציאליות ואישיות, וכן להגנה מפני ניצול של מעסיקים כמפורט בפורטל.

חילקנו את זכויותיהם של העובדים הזרים למספר קטגוריות, המקיפות את חייהם בישראל:

  • זכויות כלליות- זכויותיהם הבסיסיות של עובדים זרים, כתושבי מדינת ישראל.
  • תנאי העסקה - עובדים זרים זכאים לאותם תנאי העסקה להם זכאים שכירים ישראלים, ובשל מעמדם המיוחד בישראל, הם זכאים גם לזכויות ייחודיות המסדירות את שהייתם בארץ.
  • בריאות - החוק בישראל מחייב להסדיר ביטוח רפואי לעובדים זרים, אשר יבטיח את זכויותיהם הרפואיות במהלך שהותם בישראל.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים