עיכוב הליכים במשפט יכול להיעשות לאחר הגשת כתב האישום ולפני הכרעת הדין
נפגעי עבירות מין ואלימות זכאים להביע את עמדתם לגבי עיכוב ההליכים
למידע נוסף, ראו באתר פרקליטות המדינה


בכל שלב במשפט, לאחר הגשת כתב האישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי, פרקליט המדינה או פרקליט מטעמו, מנימוקים מיוחדים, לעכב את ההליך המתנהל בבית המשפט.

  • במקרה שהליך עוכב, רשאי היועץ המשפטי לחדשו, כל עוד לא עברו 5 שנים (בעבירות מסוג פשע) או שנה (בעבירות מסוג עוון) מיום תחילת העיכוב.
  • במקרה שחודשו ההליכים, רשאי בית המשפט להמשיכם מהשלב שבו הופסקו.
  • הליכים שעוכבו בשנית לא יחודשו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה