נפגעי עבירות מין או עבירת אלימות חמורה זכאים להביע את עמדתם על עיכוב הליכים במשפט שמתנהל בעניינם
למידע רשמי ראו אתר פרקליטות המדינה

מי שנפגעו מעבירות מין או עבירת אלימות חמורה וקיבלו הודעה על עיכוב הליכים במשפט שמתנהל בעניינם זכאים להביע את עמדתם בנושא.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על הנפגעים לפנות בכתב אל היועץ המשפטי לממשלה ולהביע את עמדתם.
  • התשובה תינתן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך מטעמו להחליט אם לעכב את ההליכים.

חשוב לדעת

  • במקרים של פגיעה ממשית בניהול ההליך, פרקליט המחוז הרלוונטי רשאי שלא לאפשר לנפגעים להביע את עמדתם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה