הקדמה:

במסגרת עתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, הבהיר בית המשפט כי על שירות בתי הסוהר לעשות מאמץ מירבי כדי לשלב אסירים בעלי מוגבלויות במסגרות טיפול ושיקום
לשם כך, על שירות בתי הסוהר לבצע את ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין לצורך השתלבות בפעילות השיקום, למשל: תרגום, תמלול, התאמות נגישות ועוד

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי בחיפה
מס' תיק:
עת"א 25223-10-02
תאריך:
25.11.2014
 • במסגרת עתירה של אסיר אילם וחירש אשר שהה בבית סוהר בצפון, בית המשפט ביקש להבהיר את החשיבות בשילוב בעלי מוגבלויות גם בשירות בתי הסוהר.
 • בית המשפט קבע כי יש לעשות מאמץ מרבי בשירות בתי הסוהר לשלב בעלי מוגבלויות במסגרות טיפול ושיקום, למרות הקשיים האובייקטיביים ומגבלות המערכת.
 • בית המשפט התבסס על:
  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המצווה להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים;
  • פקודת בתי הסוהר הקובעת כי שירות בתי הסוהר ינקוט צעדים להבטחת שילובו המרבי של אסיר בפעילויות שיקום בין כותלי בית הסוהר.
 • בית המשפט הסיק מחוקים אלו כי יש לנקוט צעדים ומאמצים להבטחת שילוב מרבי בפעילויות השיקום של אסירים בעלי מוגבלויות, תוך מתן מענה הולם לצרכיהם המיוחדים ותוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין.
 • בית המשפט הדגיש את האמור, על אף שדחה את עתירת האסיר הספציפי בגלל נסיבות המקרה, לאחר שמצא שהאסיר לא הופלה בשל מוגבלותו.

משמעות

 • על שירות בתי הסוהר לבצע את ההתאמות הנדרשות לאסירים בעלי מוגבלויות כדי להבטיח את שילובם ושיקומם בכותלי בית הסוהר (למשל, מתורגמן לשפת הסימנים לאדם חירש ואילם, כדי שיוכל להשתתף בסדנת שיקום).
 • אסור להפלות אסירים בעלי מוגבלויות לרעה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו