ביישובים רבים ברחבי הארץ פועלות עמותות מקומיות המפעילות, בשיתוף עם המחלקות לשירותים חברתיים, שירותים קהילתיים עבור האזרחים הוותיקים המתגוררים ביישוב.

פרטים

תחומי עיסוק:זיקנה והזדקנות

שירותים הניתנים על-ידי העמותות למען הקשישים

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם