הקדמה:

ביישובים רבים ברחבי הארץ פועלות עמותות מקומיות המפעילות, בשיתוף עם המחלקות לשירותים חברתיים, שירותים קהילתיים עבור האזרחים הוותיקים המתגוררים ביישוב.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:זיקנה והזדקנות
כתובת:לאיתור "העמותה למען הקשיש" הקרובה באתר ג'וינט ישראל אשל

שירותים הניתנים על-ידי העמותות למען הקשישים

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם