עמותת מדור לדור, שהוקמה על-ידי עולים צעירים שחוו את משבר ההגירה, פועלת כדי ליצור רשת של גרעינים קהילתיים שיחזקו את קהילת היהודים ההרריים (יוצאי קווקז), תוך שימור הייחודיות והמסורת, ומתוך הכרה במורשת ובערכים הציוניים-יהודיים, התרבותיים והקהילתיים שבה.
במקביל פועלת העמותה לעידוד מנהיגות חברתית ומימוש עצמי על-ידי יזמות ומעורבות פעילה שייצרו רגשות שייכות, הזדהות ומחויבות לחברה הרב-תרבותית בישראל.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:office@mdld.org.il
כתובת:ת"ד 597 שדרות
טלפון:074-702-9777
פקס:077-318-2700
שנת הקמה:2010
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

ייעוד הארגון

  • הקמה ופיתוח גרעינים קהילתיים ברחבי ישראל, איתנים, יציבים ובני קיימא המשפיעים, מעורבים ומקדמים את סביבתם.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות