עמותת מושתלי כבד הוקמה בשנת 1994, במטרה לסייע ולתמוך במושתלי כבד.
העמותה מהווה חלק משלים למערך הקיים בבתי החולים וכתובת בקהילה לצרכי מועמדים להשתלת כבד, מושתלי כבד ובני משפחותיהם.

פרטים

תחומי עיסוק:מושתלי כבד
אתר:לאתר
דוא"ל:info@ilta.org.il
כתובת:ת"ד 32178, תל-אביב
טלפון:050-7712775
שנת הקמה:1994
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות העמותה

 • מתן תמיכה רגשית, ייעוץ, הכוונה וטיפול פרטני.
 • איסוף והפצת מידע רפואי ואחר.
 • השפעה על מקבלי החלטות לתיקון עיוותים בחוק וסיוע לחברים במימוש זכויותיהם הלגיטימיות אל מול גורמים ממסדיים.
 • השתתפות בפעילות לקידום המודעות הציבורית לתרומת איברים.
 • פעולות לקידום תרופות טכנולוגיות לסל השירותים.
 • הפקה וארגון כנסים רפואיים, ימי עיון, טיולים וימי ספורט ונופש פעיל.
 • שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים ועם ארגונים דומים בארץ ובחו"ל.
 • עידוד וקידום המחקר בנושאים הקשורים להשתלות איברים.

פעילות העמותה

 • תמיכה
  • שרות תמיכה טלפוני.
  • מפגשים פרטניים בין מועמדים להשתלה ומושתלים ובין מושתלים לבין עצמם.
  • מפגשי חברים בכנסים ובאירועי העמותה (ימי ספורט ונופש פעיל, טיולים, סדנאות מידע ועוד).
  • ביקור מטופלים בבתי החולים.
 • מידע
  • שירות מידע והכוונה טלפוני.
  • הפקת עלוני מידע, בטאונים וחוברות.
  • ארגון כנסים רפואיים לטובת אוכלוסיית המטופלים.
  • עדכון ותחזוק אתר אינטרנט כשירות הסברה ומידע לכלל הציבור.
 • יעוץ
  • יעוץ משפטי
  • יעוץ בענייני ביטוח לאומי.
  • יעוץ בענייני תזונה.
  • יעוץ בענייני תרופות ותופעות לוואי.

קידום והגנה על זכויות

 • העמותה מייצגת את כלל החברים בכל הקשור למימוש זכויותיהם עפ"י חוקי המדינה ועפ"י התקנות במוסדות ובמשרדי הממשלה השונים, כגון: קופות חולים, ביטוח לאומי, בתי חולים ועוד.
 • העמותה מרכזת את הבעיות והצרכים של חבריה ומקיימת קשר עם הנוגעים בדבר לפתרון בעיות ולשיפור התנאים והזכויות של המושתלים.
 • העמותה מסייעת לחבריה במקרים פרטיים של עוול או בירוקרטיה מיותרת.

חינוך וקידום מודעות ציבורית

 • העמותה משתפת פעולה עם המרכז הלאומי להשתלות לקידום ועידוד תרומות איברים:
  • השתתפות חברים בדוכני החתמה על כרטיס תורם.
  • הרצאות בפני ציבורים שונים על חשיבות תרומת איברים תוך הצגת הסיפור האישי.

קיום כנסים, ימי נופש פעיל-מושתליאדה, טיולים, סדנאות מידע והכוונה ועוד

 • העמותה מפיקה אירועים שוניםלגיבוש חברתי ולתמיכה.

שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים וארגונים דומים

 • העמותה זוכה לשיתוף פעולה מלא מצד המערכת הרפואית.
 • העמותה שותפה פעילה בארגוני חולים, בפורום עמותות מושתלי איברים ובהנהלת עמותת ספורט מושתלי איברים ע"ש פרופ' ר. פפרמן.

קידום מחקרים

 • העמותה יזמה מחקר בנושא "התמודדות עם השתלת כבד והסתגלות פסיכו- חברתית להשתלה", אשר התבצע ע"י הפקולטה לפסיכולוגיה באונ' בר-אילן.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם