מושתלי כבד עשויים להיות זכאים לקצבאות שונות ולהטבות הנלוות להן


תרופות ומערכת הבריאות

שימו לב
השתלות איברים כלולות בסל הבריאות
  • הרחבות לסל הבסיסי ניתנות במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות.
  • בנוסף, ישנם ביטוחי השתלות במסגרת ביטוחי בריאות פרטיים (תוכלו לבדוק באתר הר הביטוח אם אתם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי ומה כלול בו).

גמלאות

גמלת ילד נכה

קצבת נכות

קצבת שירותים מיוחדים

גמלת סיעוד

גמלת ניידות

  • מושתלי כבד המוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליהם עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות.

תעסוקה

  • מושתל כבד שנקבעו לו לפחות 20% אחוזי נכות לצמיתות, ושעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודה מתאימה אחרת, עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים מטעם המוסד לביטוח לאומי, ולעבור הסבה מקצועית שתאפשר לו לעבוד בהתאם למגבלות הנובעות ממצבו הרפואי.

מס הכנסה

דמי ביטוח לאומי

הטבות בדיור

דיור ציבורי

סיוע בשכר דירה

מס רכישה

  • מושתל כבד שהוכר כנכה, עשוי להיות זכאי להנחה במס רכישה בעת רכישת דירה למגורים.

הנחה בדמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל

הנחה בתשלומי ארנונה

זכויות בתחום הנהיגה והתחבורה

הטבה בחשבון מים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.