הקדמה:

בעסקאות מסוימות, המוכר לא ישלם את מס השבח, והוא ישולם רק כאשר הקונה ימכור את הדירה
המס ישולם על השבח שנצבר על הדירה מהמועד שהיתה בבעלות המוכר הראשון ועד ליום שבו נמכרה על ידי הקונה

קיימות עסקאות בהן מי שמעביר או מוכר את הדירה לא ישלם מס שבח בעסקה, והמס ישולם על ידי הקונה, כאשר הוא ימכור את הדירה.

 • במקרה זה, השבח יחושב החל מהמועד שבו הדירה היתה בבעלות המוכר הראשון ועד ליום שבו היא נמכרה על ידי הקונה.
 • מסיבה זאת רואים במס השבח כמס נדחה, שכן הוא משולם במלואו כאשר הקונה מוכר את הדירה.

סוגי עסקאות הדוחות את תשלום מס השבח

 • בעסקאות הבאות תשלום מס השבח יידחה עד למועד המכירה על ידי הקונה או מקבל הדירה:
  • העברת זכות במקרקעין ללא תמורה למדינה, לרשות מקומית, לקרן קיימת לישראל או לקרן היסוד פטורות ממס שבח (סעיף 60 לחוק).
  • מכירה ללא תמורה למוסד ציבורי (סעיף 61(א) לחוק).
  • מכירת זכות במקרקעין על ידי מוסד ציבורי (סעיף 61(ב) לחוק).
  • ויתור על זכות ללא תמורה (סעיף 63 לחוק) (למשל במקרה של ויתור על ירושה ללא תמורה).
  • פטור ממס שבח בהפקעה שתמורתה התקבלה זכות במקרקעין (סעיף 64 לחוק).
  • פטור ממס שבח בגין החלפת מקרקעין בשל צו רשות מוסמכת (סעיף 65 לחוק).
  • פטור ממס שבח בחלוקת קרקע למתיישבים (סעיף 66 לחוק).
  • פטור ממס שבח בגין מכירת זכות במקרקעין, שהיא חלוקה או איחוד מקרקעין בין כל בעליה המשותפים ללא תמורה (סעיף 67 לחוק).
  • פטור ממס שבח בהחלפת מקרקעין בין חברי אגודה להתיישבות חקלאית (סעיף 68 לחוק).
  • פטור ממס שבח בגין העברת זכות במקרקעין מנאמן לנהנה (סעיף 69 לחוק).
  • פטור ממס שבח בגין מכירת זכות במקרקעין לאיגוד, בתמורה להקצאת מניות באותו איגוד (סעיף 70 לחוק).
  • פטור ממס שבח בגין מכירת זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, של איגוד מתפרק לבעלי המניות שלו (סעיף 71 לחוק).
הערת עריכה
האם המקרה של גירושין לא נכלל כאן?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 03:34, 4 באפריל 2021 (IDT)
הערת עריכה
העברה אגב גירושין לא נחשב עסקה, יש אפילו שאלה אם בכלל צריך לדווח על זה. בגלל זה קיבל ערך משלו ולא בתוך ההגדרות הכלליות
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 11:16, 4 באפריל 2021 (IDT)

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

-->