פורטל זה מרכז מידע כללי בנוגע למס שבח, הליכים רלוונטיים ואפשרויות שונות לקבלת פטור ממס שבח

כאשר אדם מוכר זכות במקרקעין בסכום גבוה מהסכום אותו שילם עבורה ונוצר לו רווח ריאלי (כלומר, רווח לאחר ניכוי הוצאות כגון שיפוצים, הוצאות מכירה וכדומה), הוא נדרש לשלם מס בגין הרווח שנוצר.
לכן, חשוב לדעת כי קיימות עסקאות מכר המזכות בפטור מתשלום מס שבח, וכן אפשרויות לדחיית תשלום המס או חישובו בפריסה לכמה שנים באופן שמקטין את הסכום לתשלום.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים