אזרחים ותיקים היו זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרת הטלוויזיה
בפועל, משנת 2006 ניתן לאזרחים ותיקים פטור מלא מתשלום האגרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני כן עדיין נמשכים


אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

חוק האזרחים הותיקים קבע כי כל אזרח ותיק זכאי להנחה של 50% בתשלום אגרת טלויזיה.

  • בפועל, משנת 2006 ניתן פטור מלא לאזרחים ותיקים לפי תיקונים לחוק רשות השידור והסדרים מיוחדים שקבע משרד האוצר.

מי זכאי?

  • כל אזרח ותיק.
  • ההטבה ניתנה גם כאשר רק אחד מהדיירים ביחידת הדיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה היה אזרח ותיק.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל