הקדמה:

הורה שכול זכאי לפטור משירות מילואים, במקרה שביקש זאתהורה שכול זכאי לפטור משירות מילואים, אם ביקש זאת מסיבת היותו הורה שכול.

מי זכאי?

 • הורה שכול בשירות מילואים פעיל.
 • הורה שכול הוא מי שעונה על אחד מאלה:
  • הורה שבנו או בתו (כולל בן או בת מאומצים כחוק) מצאו את מותם במהלך שירותם הצבאי (סדיר או מילואים).
  • מי שהוכר כהורה שכול על-ידי אחד מהגורמים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה על גבי טופס 55/1 (טופס בקשה לדחיית שירות/קיצור שירות/שחרור/פטור משירות ביטחון/ביטול תב"ן/חופשה מיוחדת) ליחידה שבה משרתים.
 • מפקד היחידה ישלח את הטופס לאישור.
 • הגורם המאשר יורה על מתן פטור להורה השכול מסיבת היותו אב שכול, ועל כך שאין לקרוא לו לשירות מילואים עד למועד תחילת הפטור.
 • בתעודת הפטור יצויין כי הפטור ניתן בשל תום שירות.

חשוב לדעת

 • במקרה של אובדן תעודת הפטור ממילואים, ניתן להנפיק תעודה חדשה.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים