הקדמה:

הורה שכול זכאי לפטור משירות מילואים, במקרה שביקש זאת
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


הורה שכול זכאי לפטור משירות מילואים, אם ביקש זאת מסיבת היותו הורה שכול.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה על גבי טופס 55/1 (טופס בקשה לדחיית שירות/קיצור שירות/שחרור/פטור משירות ביטחון/ביטול תב"ן/חופשה מיוחדת) ליחידה שבה משרתים.
  • מפקד היחידה ישלח את הטופס לאישור.
  • הגורם המאשר יורה על מתן פטור להורה השכול מסיבת היותו אב שכול, ועל כך שאין לקרוא לו לשירות מילואים עד למועד תחילת הפטור.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים