הקדמה:

בשירותים ציבוריים שנמצאים בבניין הפתוח לקהל הרחב יש להתקין יחידת החתלה לשימוש הציבור


בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, בשירותים ציבוריים שנמצאים בבניין הפתוח לקהל הרחב יש להתקין יחידת החתלה לשימוש הציבור.

  • יחידות החתלה יותקנו בשירותים הציבוריים באזור המיועד לגברים ובאזור המיועד לנשים.
  • בשירותים ציבוריים שיש בהם גם אזור המשותף לגברים ולנשים, ניתן להסתפק בהתקנת יחידת החתלה באזור זה בלבד, בתנאי שתישאר האפשרות להשתמש בתא השירותים.
  • יחידות ההחתלה יותקנו באופן שיהיה נגיש גם לאדם עם מוגבלות.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים