בית המשפט חייב בעלי מועדון לפצות בליינים שכניסתם למועדון נאסרה בשל היותם ערבים
נושאי משרה בתאגיד (כגון מנכ"ל של חברה, בעלים של מועדון וכו') אחראים לאפליה שבוצעה בתאגיד, אלא אם הוכיחו שלא ידעו על ביצוע האפליה ושנקטו אמצעים סבירים כדי למנוע אותה
לזכות כל אחד מהתובעים נפסקו 33,000 ₪ בשל אפליה אסורה, ועוד 5,000 ₪ לאחד מהתובעים בשל תקיפה ואיומים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט שלום
שם התיק:תא (נצ') 30239-04-17
תאריך:12.06.2018
קישור:לקריאת פסק הדין
  • התובעים, בני המגזר הערבי, ביקשו להיכנס למועדון הנמצא בבעלות הנתבעים, בלוויית חבריהם היהודים.
  • בכניסה למועדון נאמר להם על ידי השומר בכניסה כי הכניסה למוזמנים בלבד, והם אינם מופיעים ברשימה.
  • חבריהם היהודים של הנתבעים ביקשו לבדוק אם כניסתם של התובעים נמנעה ממניעים עניינים או בשל אפליה, ולכן חזרו כמה דקות לאחר מכן למועדון וביקשו להיכנס, וכניסתם התאפשרה מבלי שנבדקה כל רשימה שהיא.
  • לאור זאת, בית המשפט קבע כי כניסתם של התובעים למועדון נמנעה בשל היותם ערבים, דבר שמהווה אפליה אסורה כאמור בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.
  • בית המשפט קבע כי הנתבעים לא הוכיחו כי האפליה נעשתה שלא בידיעתם, ולכן הם אחראים לפעולות שבוצעו במועדון, מתוקף היותם הבעלים במועדון.
  • לאור זאת, בית משפט השלום חייב את הנתבעים בתשלום פיצויים בסך של 33,000 לכל אחד משני התובעים.
  • בנוסף, חייב בית המשפט את הנתבעים בתשלום של 5,000 לאחד מהתובעים, בשל תקיפה ואיומים שננקט כלפיו השומר במועדון.

משמעות

  • מניעת כניסה למקום ציבורי או מתן שירות משיקולי גזע או לאום מהווה אפליה אסורה.
  • נושאי משרה בתאגיד (מנכ"ל חברה, בעלים של מועדון וכו') יהיו אחראים לאפליה שביצע התאגיד, אלא אם יצליחו להוכיח שהאפליה נעשתה שלא בידיעתם ושהם נקטו אמצעים סבירים בנסיבות הענין כדי למנוע את האפליה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".