ניצולי שואה אשר גורשו על יד המשטר הנאצי למחנות השמדה וריכוז מחוץ להולנד, או למחנות וסטרבורק, פוכט ואמרספורט בצו של כוחות הכיבוש, מתוך כוונה לשלחם למחנות הריכוז וההשמדה, זכאים לפיצוי חד פעמי מחברת הרכבות ההולנדית
ניצולי השואה או יורשיהם אשר עומדים בתנאי הזכאות זכאים לפיצוי החד פעמי בתנאי שהניצול היה בחיים ביום 27.11.2018
אם ניצול השואה לא היה בחיים ביום 27.11.2018, אזי בהתקיים תנאים מסויימים, האלמן/נה של ניצול השואה או ילדיו זכאים לפיצוי
גובה הפיצוי לניצול שעמד בתנאי הזכאות הנו 15,000 אירו. גובה הפיצוי לאלמן/נה הנו 7,500 ירו וגובה הפיצוי לילדי הניצול המנוח הינו בין 5,000-7,500 אירו
את בקשה לפיצויים ניתן להגיש עד ליום 05.08.2020

חברת הרכבות ההולנדית הודיעה על תוכנית פיצוי חד פעמי לניצולי שואה יוצאי הולנד אשר גורשו למחנות על ידי המשטר הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה במהלך התקופה שבין יום 10.05.1940 ועד יום 08.05.1945.

 • הזכאות מוענקת ליהודים שגורשו מהולנד באמצעות חברת הרכבות ההולנדית למחנות השמדה וריכוז מחוץ להולנד, או למחנות וסטרבורק, פוכט ואמרספורט בצו של כוחות הכיבוש, מתוך כוונה לשלחם למחנות הריכוז וההשמדה.
 • מי שלא גורש למחנה וסטרבורק ע"י כוחות הכיבוש, אלא הועבר לשם בהוראת הממשלה ההולנדית בין אוקטובר 1939 ל-1 ביולי 1942, ולא גורש למחנה ריכוז או השמדה, אינו זכאי לפיצוי.
 • בהתקיים תנאים מסויימים גם היורשים, והאלמן/נה עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי.
 • בקשות לפיצוי ניתן להגיש עד ליום 05.08.2020

מי זכאי

 • ניצולי שואה יוצאי הולנד אשר עומדים בתנאים הבאים:
  • גורשו על יד המשטר הנאצי במהלך התקופה שבין יום 10.05.1940 ועד יום 08.05.1945, באמצעות חברת הרכבות ההולנדית למחנות השמדה וריכוז מחוץ להולנד, או למחנות וסטרבורק, פוכט ואמרספורט בצו של כוחות הכיבוש, מתוך כוונה לשלחם למחנות הריכוז וההשמדה (לא כולל מחנות עבודה).
  • מי שלא גורש למחנה וסטרבורק ע"י כוחות הכיבוש, אלא הועבר לשם בהוראת הממשלה ההולנדית בין אוקטובר 1939 ל-1 ביולי 1942, ולא גורש למחנה ריכוז או השמדה, אינו זכאי לפיצוי.
  • הניצול היה בחיים ביום 27.11.2018.
 • אלמנים/נות של ניצולי שואה יוצאי הולנד זכאים לפיצוי בהתקיים התנאים הבאים:
  • ניצול השואה המנוח עמד בחייו בתנאים המפורטים למעלה.
  • האלמן/נה היו בחיים ביום 27.11.2018.
  • ניצול השואה נפטר לפני יום 27.11.2018.
 • ילדים של ניצולי שואה יוצאי הולנד זכאים לפיצויים בהתקיים התנאים הבאים:
  • ניצול השואה המנוח עמד בחייו בתנאים המפורטים למעלה.
  • הילד היה בחיים ביום 27.11.2018.
  • ניצול השואה והאלמן/נה של ניצול השואה לא היו בחיים ביום 27.11.2018.
 • יורשים של הזכאים אשר עמדו בתנאי הזכאות ונפטרו טרם קבלת הפיצוי.

גובה הפיצוי החד פעמי

 • גובה הפיצוי לניצולי השואה יוצאי הולנד- ניצולים שהיו בחיים בתאריך 27.11.2018 והם עומדים בתנאי הזכאות, זכאים לפיצוי חד פעמי בגובה 15,000 אירו.
 • גובה הפיצוי לאלמן/נה של ניצול שואה- אלמנים ואלמנות של ניצולים העומדים בתנאים הזכאות זכאים לפיצוי חד פעמי בגובה 7,500 אירו.
 • גובה הפיצוי לילדים של ניצול שואה מנוח- הילדים של ניצול השואה העומדים בתנאי הזכאות זכאיםכולם ביחד לקבל פיצויי חד פעמי, בהתאם לגיל הבן הכור:
  • 7,500 אירו – כאשר הבן הבכור, אשר הינו בחיים, נולד לפני 08.05.1945.
  • 5,000 אירו – כאשר הבן הבכור, אשר הינו בחיים, נולד לאחר 08.05.1945.
 • ניתן להגיש בקשה לפיצויים כפולים במקרה שעומדים בתנאי הזכאות של יותר מקטגוריה אחת. לדוגמה: ניצול שואה העומד בתנאי הזכאות שהוא גם אלמן העומד בתנאי הזכאות. במקרה זה יש להגיש 2 בקשות נפרדות.
 • למידע נוסף על תוכנית הפיצויים ראו באתר הוועדה.

תהליך מימוש הזכות

 • למילוי טופס התביעה לפיצוי מחברת הרכבות ההולנדית יש למלא את טופס התביעה המקוון.
 • שימו לב שיש טופס שונה לניצול השואה עצמו, לאלמן/נה או לילדי הניצול.
 • לאחר שליחת הבקשה, תשלח הודעה על קבלת הבקשה.
 • את הבקשה יש להגיש עד ליום 05.08.2020.
 • הוועד תתן את החלטתה האם הפונה זכאי לפיצוי תוך 13 שבועות ממועד הגשת הבקשה, או תשלח הודעה לפונה במידה ונדרש לה זמן נוסף.
 • במידה והבקשה אושרה, התשלום יועבר (אם ניתן) תוך 14 יום מאישור הבקשה, ישירות לחשבון הבנק של הפונה, כפי שצוין בטופס הבקשה.
 • במידה והבקשה נדחתה ניתן להגיש ערעור לוועדת תלונות.

סיוע בהגשת הבקשה, שאלות ובירורים

 • לסיוע בנוגע להגשת הבקשה המקוונת ניתן לפנות טלפונית לגופים הנ"ל:
  • JMW +31(0)881652200
  • Stichting Pelita: +31(0)883305111
 • לשאלות בדבר הליך הבקשה ניתן לפנות טלפונית למרכז המידע בטלפון: 887926250(0)31+
 • ניתן לשלוח שאלה מקוונת למרכז המידע.
 • לבירורים נוספים ניתן גם לפנות לכתובת המייל:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

לרשימת פסקי דין הקשורים לזכויות ניצולי שואה

חקיקה ונהלים