עמוד זה מכיל רשימה של פסקי דין בנושא זכויות ניצולי שואה

ראו גם

מגבלה על שכר טרחת עורכי דין

ניצולי שואה נזקקים

תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים

קביעת נכות

החמרה במצב רפואי

הוצאות רפואיות

גבולות הזכאות להכרה מכוח החוק

הכרה לפי מדינות

לוב

יורשים ושאירים

עיקול וניכוי קצבאות והטבות