בית המשפט קבע כי הפרדה בלוויה בין גברים לנשים, איסור על אישה לשאת הספד וכפייה על נשים ללכת בסוף מסע הלוויה – כל אלו מהווים הפליה אסורה על פי החוק
חברה קדישא חויבה לשלם לאישה שהופלתה 31,900 ₪ והוצאות משפט בסך 1,000 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע
שם התיק:תק 33424-02-12
תאריך:15.06.2012
קישור:לקריאת פסק הדין
 • התובעת, אישה שאביה נפטר, טענה שהופלתה על ידי חברה קדישא במהלך הלווית אביה וביקשה מבית המשפט לחייבם לפצות אותה על עגמת הנפש שנגרמה לה.
 • במהלך מסע הלוויה היפלה הרב את התובעת ואת שאר הנשים שהשתתפו בלוויה, במספר דרכים:
  • ברחבת ההספדים אולצו הנשים והגברים להתפצל לאזורים נפרדים שהוקצו להם. התובעת וחמשת אחיותיה נאלצו לשבת מאחור, רחוק מגופת האב, ורק שני אחיה הורשו לשבת בסמוך.
  • לאחר שמספר אנשים הספידו את המנוח, הגיע תורה של הבת לשאת את דברי ההספד שהכינה בשם כל המשפחה. הרב לא אפשר לה להספיד, גם אחרי שאחיה ואנשים נוספים ניסו לשכנעו אחרת. הרב הציע להקריא בעצמו את ההספד שכתבה הבת, אולם היא סירבה, היות והיו אלו דברי פרידה אישיים שכוונו ממנה לאביה.
  • במהלך מסע הלוויה הלכו הגברים בראש השיירה ואילו הנשים נדרשו על ידי הרב ללכת מאחור. התובעת, יחד עם שאר הנשים ובנות המשפחה, לא הורשו לצעוד לצד המנוח בדרכו האחרונה.
 • לנוכח התנהלות הרב במהלך מסע הלוויה, הרגישה התובעת תחושת החמצה כבדה מכך שלא זכתה להיפרד מאביה כראוי.
 • השופט קבע כי הנתבעת (חברה קדישא) הפרה את הוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, בכך שהרב היפלה את התובעת עקב היותה אישה.
 • חברה קדישא נותנת שירות ציבורי ועל כן חלים עליה הוראות סעיף 3(א) של החוק הקובע כי: "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות."
 • בית המשפט פסק כי חברה קדישא תשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה – 31,900 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 1,000 ₪.

משמעות

 • נשים שנפגעו מהפרדה והדרה יכולות לעמוד על זכויותיהן ולתבוע את הגופים המפלים.
 • יש להרתיע גופים מלהפלות באמצעות המחיר הכלכלי הכרוך בהפליה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".