דו"ח של משרד חקירות פרטי אשר הושג שלא כחוק נפסל מלשמש כראיה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בחדרה
שם התיק:ת"א 2293/08
תאריך:20.02.2011
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

משרד חקירות פרטי שלח לביתה של אישה חוקר, אשר במסווה של הצעה עסקית, הוציא ממנה במירמה פרטים שונים.

בית משפט השלום בחדרה פסל את דו"ח החקירה כראיה משפטית, היות והושג תוך הפרתם של שני חוקים:

הפרה של חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה:

  • החקירה לא בוצעה על ידי חוקר מוסמך, אלא מתמחה, בניגוד לסעיף 3 לחוק חוקרים פרטיים ("לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רישיון לכך").
  • החקירה בוצעה תוך התחזות והטעיה: החוקר הציג את עצמו כעוסק בשיווק ממירים. זאת בניגוד לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), אשר קובעות: "חוקר פרטי לא יתחזה כשליחו של אדם פלוני או כמי שפועל מטעמו", "חוקר פרטי ישתמש בתיאור מקצועו, לכל מטרה וענין, במלים "חוקר פרטי"; השימוש במלה "חוקר" בלבד או בתוספת שם תואר אחר – אסור".

הפרה של חוק הגנת הפרטיות:

  • האישה מסרה לחוקר מידע מתוך כוונה לשתף עמו פעולה ביוזמות עסקיות. שימוש במידע למטרה משפטית ולא למטרה אשר לשמה נמסר, מנוגד לסעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות ("שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה").
  • שימוש במידע אודות התנהגותה של האישה בביתה מפר גם את סעיף 2(11) לחוק הגנת הפרטיות ("פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם. .. או להתנהגותו ברשות היחיד").
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • האגודה לזכויות האזרח בישראל
  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״