בערך זה מפורטים ארגוני סיוע העוסקים בנושא פשיטת רגל וחדלות פירעון

ראו גם

רשימת הארגונים