לשכת עורכי הדין מעניקה סיוע וייצוג משפטי חינם למעוטי הכנסה במסגרת תוכנית "שכר מצווה"
הסיוע ניתן בתחומים אזרחיים בלבד, למי שלא נמצאו זכאים לסיוע משפטי ממשרד המשפטים
"שכר מצווה" מפעילה קו חם (מוקד טלפוני) למיון ראשוני של הפונים בטלפון: 1-700-505-500


"שכר מצווה" היא תוכנית המופעלת על-ידי לשכת עורכי הדין בישראל במטרה לסייע בהנגשת המערכת המשפטית למי שאין בידם האמצעים לשכור את שירותיו של עורך דין.

 • לשכת עורכי הדין מחויבת לתת סיוע משפטי למעוטי אמצעים שאינם זכאים לסיוע מהמדינה.
 • במסגרת התוכנית ניתן סיוע וייצוג משפטי לפונים שאינם יכולים לשכור בכוחות עצמם עורך דין ונמצאו זכאים לקבלת הסיוע והייצוג המשפטי.

נושאים שבהם ניתן סיוע

נושאים שבהם לא ניתן סיוע

 • התוכנית אינה מעניקה סיוע משפטי בנושאים הכוללים, בין היתר, את תחום המשפט הפלילי, תעבורה ודוחות חניה, נזיקין ולשון הרע, מסים, מקרקעין וטאבו, ביטוח לאומי, ירושות וצוואות.
 • עם זאת, ייתכנו מקרים בהם יינתן סיוע גם בתחומים שאינם בתחומה של התוכנית, ומומלץ לברר את האפשרות לקבלת סיוע ישירות מול התוכנית.

מי זכאי?

 • כל אדם העומד בשלושת המבחנים הבאים:
  1. מבחן רכוש.
  2. מבחן הכנסה.
  3. מבחן הסיכוי המשפטי.

1. מבחן הכנסה (נכון לשנת 2022)

 • ההכנסה צריכה להיות בין הרף התחתון לרף העליון בהתאם למפורט בטבלה.
מס' נפשות במשפחה רף תחתון (הכנסה ברוטו בש"ח) רף עליון (הכנסה ברוטו בש"ח)
1 7,069 9,791
2 7,069 9,791
3 7,069 9,791
4 7,702 10,482
5 8,335 11,173
6 8,968 11,865
7 9,601 12,556
8 10,234 13,247
9 10,867 13,938
10 11,500 14,629
11 12,133 15,320
12 12,766 16,011
 • כאשר ההכנסה היא מתחת לרף התחתון, הפונה עשוי להיות זכאי לקבלת סיוע ממשרד המשפטים.
 • חישוב ההכנסה מתייחס לכל מקור הכנסה - משכורת, קצבאות (כולל קצבת נכות כללית, אך לא כולל גמלת ילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים וקצבת ניידות), תגמולים, רנטה, מענקים, תשלומי מזונות, הכנסות מהשכרת נכסים וכד'.
 • הכנסת הפונה נבדקת ביחד עם הכנסת בן/בת זוגו (למעט במקרים של בקשת סיוע בדיני משפחה) וביחד עם כל הכנסה נוספת של בני משפחה הגרים עימו.
 • במקרים מסוימים, ועדת חריגים רשאית לאשר בקשה לקבלת סיוע גם למי שסכום הכנסותיו עובר את רף ההכנסה העליון בשיעור של עד 25%.

2. מבחן רכוש

 • בנוסף לבחינת הכנסותיו של הפונה ובני משפחתו הגרים עימו, נבחן גם הרכוש שבבעלות הפונה ובן/בת זוגו, ובכלל זה:
  • זכויות במטלטלין (כולל רכב) או במקרקעין.
  • כספים, לרבות פיקדונות, אגרות חוב, ניירות ערך, קופות גמל או מסמכים סחירים אחרים.
 • בעלות על רכוש הניתן למימוש או יכול לשמש כביטחון להלוואה בשווי של עד פי 6 מהשכר הממוצע במשק (69,114 ₪ נכון לשנת 2022), אינה שוללת זכאות לקבלת סיוע.
 • בעלות על רכב בשווי של עד 30,000 ₪ אינה שוללת את הזכאות לקבלת סיוע.
 • בעלות על דירת מגורים אחת אינה שוללת בהכרח זכאות לקבלת סיוע, בכפוף לשיקול דעת ובהתאם לשווי הדירה.

3. מבחן הסיכוי המשפטי

 • מלבד בדיקת מצבו הכלכלי של הפונה נבחן גם הסיכוי המשפטי של הפונה לזכות בתביעתו.
 • פונה שסיכוייו נמוכים לא יזכה לסיוע במסגרת התוכנית.

תהליך מימוש הזכות

 • כל הפניות לקבלת סיוע נעשות באמצעות הקו החם של התוכנית.
 • לאחר קבלת הפנייה הראשונית לקו החם, ובהתאם לתנאי הזכאות של התוכנית, מופנים הפונים לאחת מהאפשרויות הבאות:

פנייה לקו החם

 • "שכר מצווה" מפעילה קו חם (מוקד טלפוני) למיון ראשוני של הפונים בטלפון: 1-700-505-500.
 • ניתן לקבל מענה בשפות הבאות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.
 • שעות פעילות:
  • הקו החם פועל בימים א'-ה' בין השעות 17:00-09:00.
  • אם השיחה מתבצעת בשעת עומס או מחוץ לשעות הפעילות של הקו החם ניתן להשאיר הודעה עם פרטים מזהים, ונציג מטעם "שכר מצווה" יחזור אל הפונה.
 • סטודנטים מתנדבים מקבלים את השיחות, מבצעים תשאול טלפוני, מעדכנים את פרטי הפונה במערכת ומבררים מהי הסוגיה מבחינה משפטית.

פגישת ייעוץ ראשונית

 • במקרה שהפנייה נמצאת מתאימה לקבלת סיוע, נקבעת פגישת ייעוץ ראשונית עם עו"ד מתנדב.
 • הפגישה תיערך במרכז הזכויות הקרוב למקום מגורי הפונה (לרשימת מרכזי הזכויות הארצית).
 • מטרת הפגישה היא לסייע ככל הניתן לפונה בפתרון הבעיה עימה הוא מתמודד ולבחון את האפשרות לסייע לו באמצעות ייצוג משפטי.
 • במהלך הפגישה בוחן עורך הדין המתנדב את המקרה ומחליט האם להמליץ על ייצוג משפטי במסגרת התוכנית (בהתאם למדדים הכלכליים וענייניים ולסיכויי הזכייה בתביעה).
 • אם ניתנה המלצה לספק ייעוץ משפטי, הטיפול בפנייה מועבר לצוות התוכנית.
 • במקרה שעורך הדין המתנדב אינו מוצא שהפונה מתאים לקבלת סיוע וייצוג משפטי על-ידי התוכנית, הטיפול בפונה מסתיים לאחר פגישת הייעוץ הראשונית.

הפנייה לבחינת האפשרות לקבלת סיוע וייצוג משפטי

 • פניות שקיבלו המלצה על-ידי עורך הדין המתנדב לקבלת סיוע וייעוץ משפטי מועברות להמשך טיפול על-ידי צוות התוכנית.
 • רכז המחוז בו מתגורר הפונה (או שבו ננקטו ההליכים המשפטיים) יבקש מהפונה את המסמכים הבאים לצורך בדיקת הזכאות לסיוע:
  • תלושי משכורת של 3 חודשים אחרונים של הפונה ובני משפחתו המתגוררים עימו.
  • דפי חשבון עובר ושב (עו"ש) של 3 חודשים אחרונים של הפונה ובני משפחתו המתגוררים עימו.
  • מידע לגבי חסכונות, פיקדונות וקופות גמל.
  • רישיון בעלות רכב.
  • מסמכים משפטיים רלוונטיים.
  • מסמכים נוספים אם ידרשו להשלמת התמונה.
 • לאחר קבלת המסמכים עורך רכז המחוז את בדיקת הזכאות וקובע האם לספק לפונה סיוע וייעוץ משפטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע צוות תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין בישראל.