הפורטל מהווה שער כניסה לנושא פשיטת הרגל וחדלות הפירעון.

תהליך פשיטת הרגל מאפשר לאדם שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לפרוע את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים על ידי קבלת הפטר בסיום התהליך. המנגנון שבסיס ההליך נועד לאזן בין שתי מטרות: אכיפה משותפת ומהירה של רכוש החייב על מנת שישלם חלק מחובותיו, ושמיטת יתר חובות החייב בסוף התהליך על ידי מתן צו הפטר.

בניגוד להליכים שנפתחו בעבר, אשר התארכו לעתים שנים רבות, הליכי פשיטת רגל הנפתחים לבקשת חייבים מאז ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן לכ-4.5 שנים.

ניתן לקבל סיוע משפטי מגופי סיוע המפורטים כאן.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים