מהן זכויות פושט הרגל וכיצד מתנהלים במציאות החדשה?

תהליך פשיטת הרגל מאפשר לאדם שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לפרוע את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים על ידי קבלת הפטר בסיום התהליך. בניגוד להליכים שנפתחו בעבר, אשר התארכו לעתים שנים רבות, הליכי פשיטת רגל הנפתחים לבקשת חייבים מאז ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן לכ-4.5 שנים.

בפורטל זה תמצאו מידע על מושגי יסוד בעולמו של פושט הרגל, על התנאים השונים המאפשרים פשיטת רגל ועל זכויות החייב במהלך התהליך ועל גופי הסיוע השונים המפורטים כאן


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים