ילדים שאומצו יכולים להגיש בקשה לפתיחת תיק האימוץ בהגיעם לגיל 18
תיק האימוץ כולל פרטים מזהים אודות המשפחה הביולוגית
לא ניתן לקבל את הפרטים על המשפחה הביולוגית אם היא אינה מסכימה לכך

ילדים שאומצו יכולים להגיש בקשה לפתיחת תיק האימוץ בהגיעם לגיל 18.

 • המאומץ יקבל ליווי של עו"ס מטעם השירות למען הילד לצורך ההליך ויימסרו לו פרטים בסיסיים אודות הוריו הביולוגיים ונסיבות מסירתו לאימוץ.
 • תיק האימוץ מכיל פרטים מזהים אודות המשפחה הביולוגית. אם המשפחה הביולוגית מתנגדת למסירתם, לא ניתן יהיה למסור למאומץ פרטים אלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדים מאומצים שמלאו להם 18 שנים.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה ניתן להגיש באחת משתי דרכים:
  • באמצעות טופס בקשה מקוון וצירוף צילום תעודת זהות (מילוי הטופס דורש הזדהות במערכת ההזדהות הלאומית).
  • באמצעות מילוי טופס בקשה ידני ושליחתו יחד עם צילום תעודת זהות באחת הדרכים הבאות:
   • בדואר אלקטרוני: לכתובת או לכתובת .
   • בפקס: 02-5085946 .
   • בדואר רגיל: עבור מפקחת ארצית, מרכזת תחום מאומצים בוגרים; השירות למען הילד - משרד הרווחה; ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, 91012.

שלבי ההליך

פגישות עם עובד סוציאלי

 • בתוך 45 ימים מיום קבלת הבקשה בשירות למען הילד, תתקיים פגישה בין המאומץ לבין עובד סוציאלי לחוק אימוץ ילדים, שילווה אותו בתהליך פתיחת התיק ויסייע לו בהתמודדויות בהליך.
 • המאומץ יכול להגיע לפגישה בליווי אדם נוסף על-פי בחירתו.

סירוב לפתיחת תיק אימוץ

 • העו"ס רשאי לסרב לפתיחת תיק האימוץ.
 • החוק אינו מגדיר מהם הקריטריונים לסירוב לבקשה לפתיחת תיק אימוץ.
 • ניתן לפנות לבית המשפט בקרה של סירוב, כפי שמפורט בהמשך.

יצירת קשר עם המשפחה הביולוגית

 • מאומץ המעוניין ביצירת קשר עם המשפחה הביולוגית, יודיע על כך לעובד הסוציאלי המלווה אותו.
 • עו"ס נוסף בשירות למען הילד יאתר את המשפחה כדי לבקש את אישורה למפגש.
 • אם המשפחה תאשר את השתתפותה במפגש, תיערך הכנה מתאימה להורים הביולוגיים ולמאומץ על ידי עו"ס מטעם השירות למען הילד.
 • הפגישה תיערך במשרדי השירות למען הילד, ויהיו נוכחים בה המאומץ, המשפחה הביולוגית, והעובדים הסוציאליים המלווים את המאומץ ואת המשפחה הביולוגית.

פתיחת תיק האימוץ

 • עם סיום הליך פתיחת התיק ולאחר המפגש עם המשפחה הביולוגית, יימסר למאומץ המידע המופיע בפנקס האימוצים, על גבי טופס הצלבת זהויות, אשר מכיל את הפרטים הבאים:
  • פרטי ההורים הביולוגים
  • פרטי המאומץ טרם האימוץ
  • פרטי ההורים המאמצים
 • כמו כן המאומץ יוכל לקבל (אם ידרוש זאת) טופס מידע בו יופיעו הפרטים הבאים :
  • סטטוס ההורה הביולוגי, בעת המסירה לאימוץ
  • סטטוס ההורה הביולוגי כיום
  • מידע אם יש אחים ביולוגים
  • מידע אודות אחים ביולוגית שנמסרו לאימוץ (שנת לידה, והאם אותו אח פתח את תיק האימוץ שלו)
  • מסמכים הנוגעים לנסיבות המסירה לאימוץ ולנסיבות חייו של המאומץ טרם האימוץ, ושאין בהם כדי לפגוע בצדדים אחרים (למשל: דוחות חינוכיים וסוציאליים, דוחות רפואיים, דוחות פסיכולוגים).
שימו לב
אם המשפחה הביולוגית לא הסכימה להיפגש לא יימסרו לו מסמכים או פרטים שיש בהם זיהוי של ההורה הביולוגי.

ערעור

 • במקרה שהעו"ס מסרב לבקשה לפתיחת התיק, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה לפתיחת תיק האימוץ.
 • במקרה שההורה הביולוגי מסרב להיפגש עם המאומץ, יכול המאומץ להגיש בקשה לבית המשפט אשר רשאי לחייב את ההורה הביולוגי להיפגש איתו (אולם בית המשפט לא חייב לעשות זאת).

חשוב לדעת

 • אימוצים בין-ארציים שנעשו משנת 1997 ואילך רשומים ב"פנקס האימוצים" של השירות למען הילד.
 • מאומצים באימוץ בין-ארצי יכולים להגיש בקשה לפתיחת תיק אימוץ, אך ייתכן שלא יימצאו פרטים לגבי אימוצים שנעשו לפני שנת 1997.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים